Fluespray - CHOK

Varenr: 30008522

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Fluespray som slår ned flue problemet på sekunder! Stor aerosol sprayboks på 1000 ml med jet dyse som gir ultrafine partikler. Kan brukes på de fleste flygende insekter. 

- Slår ned flueproblemet på sekunder
- Kan brukes på de fleste flygende insekter
- Jet dyse


Sprøyt der hvor insektene er et problem og sjenerende. Hold boksen loddrett eller skrått oppover. Jetdysen sørger for en meget fine partikler. Trykk på knappen og sprøyt i alle retninger for bra spredning av insekticider.

Pakningsstørrelse: 
1000 ml.

Forsiktighetsregler:
Oppbevares/håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefòr. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Meget giftig for fisker. Ved sprøyting innvendig bør akvarier, fuglebur m.v. tildekkes eller tas ut av rommet mens behandlingen pågår. Bruk engangshansker, og vask hender og ansikt etter bruk.

Aktivt stoff:
Pyretriner l og ll
Piperonylbutoxid

Faresetninger:
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Er pyretriner mindre giftig enn andre insektmidler? 

Pyretriner er vegetabilsk insektmiddel som fremstilles av tørre blomster av visse Chrysanthemum- arter, særlig i Kenia. De har en hurtig virkning, men brytes raskt ned, spesielt i sollys. 

Alternativer

Tilbehør