Luktfjerner Air Sponge luktbakteriedreper 5 Liter

Varenr: 30008948

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Luktfjerner Air Sponge luktbakteriedreper 5 Liter eliminerer lukt. Til bruk i hjemmet, på arbeidsplassen, i bilen … alle steder!

Luktfjerner Air Sponge luktbakteriedreper 5 Liter

Hvorfor trenger du Air Sponge?
De fleste har brukt luftfriskere eller parfymerte oljer for å prøve å bli kvitt vond lukt. Disse produktene kan bare kamuflere lukter. Dessuten inneholder de som regel miljøfarlige stoffer. Air Sponge absorberer og eliminerer luktpartikler fra luft og tekstiler. Dermed får du en renere og friskere luft i rommet.

 

Hvordan blir du kvitt vond lukt?

Det er fire måter å bli kvitt vond lukt på:
- Dempe den med en sterkere lukt
- Bruke et middel som gjør deg mindre i stand til å kjenne vond lukt.
- Absorbere og nøytralisere luktpartiklene.
- Fjerne luktkilden.

De to første måtene er de vanligste å gripe til, selv om de forurenser miljøet og kan virke irriterende. Selv om produktene kommer med et løfte om å fjerne lukt, så virker de som regel ved å gi ditt innemiljø enda flere lukter. Air Sponge gjør det den lover – fjerner vond lukt!

Hvordan virker Air Sponge?

Air Sponge i flytende form inneholder enzymer som er næring til enkelte av luktbakteriene, som så vokser og spiser opp alle andre luktbakterier og til slutt dør de ut p.g.a mangel på næring. Air Sponge i flytende form, leveres i sprayflasker på 300 ml eller kanner på 5 liter.

Hvordan bruke Air Sponge?

Sprayen virker litt annerledes enn gelèen, men er effektiv, særlig på tekstiler. Vi anbefaler å spraye rommet/ tekstilene i rommet først, og så sette ut Air Sponge boksen etterpå. Disse to produktene utfyller hverandre.

Air Sponge er spesielt effektivt mot følgende lukter:
– Svovelbaserte kjemikalier
– Ammoniakk, både av syntetisk og organisk type.
– Tobakkslukt
– Brannrøyk
– Råtnende mat og søppel
– Malingslukt
– Lukter av matlaging, svette, husdyr og røyk som har en tendens til å sette seg i vegger, gulv, klær og møbler.
– Formaldehyd. Dette kjemikaliet brukes gjerne til å farge klær, i gjødningsmidler og sponplater.

Merk: Air Sponge må aldri brukes til å fjerne giftige gasser! Frykter du at du har med giftige gasser å gjøre, må du kontakte brannvesenet.

 

 

H-Setninger:
H225 Meget brannfarlig væske og damp. 
H226 Brannfarlig væske og damp. 
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 
H315 Irriterer huden. 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Alternativer