Airthings Wave Plus - Inneklima måler

Varenr: 30010233

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Smart, batteridrevet, innendørs luftkvalitetsmåler med 6 sensorer: Radon, CO2, luftfuktighet, temperatur, luftbårne kjemikalier (VOC) og lufttrykk.

Den første batteridrevne smart-IAQ-monitoren med sensorer for radon, temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, VOC og CO². Vi tilbringer over 90% av tiden vår innendørs. Å måle innendørs luftkvalitet er et av de viktigste skrittene vi kan ta for å forebygge sykdom og allergier, og få økt energi og god helse. Med Airthings Wave Plus kan du kontinuerlig måle innendørs luft og sjekke luftkvaliteten enten ved å bruke vår mobil-app, eller ved å vifte foran måleren for å få en fargekode.

Radon

Radon er en radioaktiv gass som kommer fra berggrunnen og befinner seg i varierende grad i de fleste norske hjem. Radongass beveger seg fritt, og er derfor den største kilden til radioaktiv eksponering for oss i Norge. Langtidseksponering for høye nivåer av radongass kan føre til lungekreft.

TVOC

TVOC eller totale flyktige organiske forbindelser, er den totale mengden av gasser som befinner seg i luften. Disse gassene kommer fra dagligdagse husholdningsartikler som vaskemidler, maling, kosmetikk og matlaging. Ved høye nivåer kan TVOC føre til lever- og nyreskader, hodepine og allergiske reaksjoner.

CO²

CO² er en drivhusgass som kommer fra forbrenning i kroppen vår og forlater kroppen ved utpust. Større mengder dannes som følge av forbrenning av fossilt brensel. Mange forbinder CO² med dårlig luft, siden det i større mengder kan føre til at luften føles «tung». Nivåene av CO² i hjemmet ditt varierer med mengden av CO² utendørs, men kan også øke dersom mange oppholder seg i et dårlig ventilert rom samtidig. Høye nivåer av karbondioksid kan forårsake slapphet, utmattelse, hodepine og andre helseplager.

Temperatur og luftfuktighet

Temperaturen innendørs kan påvirke søvn, produktivitet, humør og komfort.

Når luftfuktigheten stiger øker sjansene for at det utvikles mugg og råte. Lav luftfuktighet kan gi tørr hud og tørt hår, samt svekke kroppens forsvar mot forkjølelser og luftveisproblemer. Pass spesielt på dette om vinteren, siden vi da vanligvis fyrer mye og luften ofte blir veldig tørr.

Gratis mobil-app
Få detaljert informasjon over hva som er i luften du puster i med Airthings gratis app for mobil og nettbrett. I appen får du presentert dine målinger i grafer slik at du kan følge med på endringer over tid. Få oversikt over hvordan de ulike komponentene endrer seg over tid, gjør tiltak dersom de er dårligere enn optimale, og følg med i appen om tiltakene har hjulpet. Appen er enkel å komme i gang med, enkel å bruke og gir deg full oversikt over luftkvaliteten i hjemmet ditt, både på kort og lang sikt, og på én eller flere enheter.

Dashboard
Som boligeier, ansatt eller byggansvarlig, er det i din interesse å ha full kontroll og en detaljert oversikt over luftkvaliteten der du oppholder deg. Airthings Dashboard inkluderer tolking av dine IAQ-data med varsler og avanserte analyser. I tillegg kan du enkelt få oversikt over, sammenligne og eksportere data og motta tips for å redusere dårlig innendørsluft, optimalisere ventilasjon og spare strømutgifter.

Airthings Dashboard inkluderer også sanntidsdata for den lokale luftkvaliteten utendørs, slik at du kan vite når du skal åpne vinduene for å lufte ut, og når du skal holde innendørsluft fri for utendørs forurensning.

 

Tilbehør