TEMUS pasta Åtestasjon

Varenr: 30008476

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Ferdigfylt åtestasjon med Temus gift-pasta. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åten i stasjonen fungerer utmerket mot mus og mye brukt av profesjonelle skadedyrbekjempere.

  • Effektiv musegift: Ferdigfylt med 50g åte som kan avlive opptil 30 mus.
  • Sikker og hygienisk: Lukket design for å hindre tilgang for barn og kjæledyr.
  • Robust konstruksjon: Tåler fukt og alle temperaturer.
  • Enkel overvåkning: Gjennomsiktig plast gjør det lett å se om mus har spist av åten.
  • Innendørs bruk: Tilpasset nasjonale regler, kun for bruk innendørs.
  • Desinfeksjonsanbefaling: Mus kan bære på sykdommer, viktig å desinfisere etter bruk.
  • Innhold per boks: 50g.


Giften fungerer utmerket mot mus, men på grunn av nasjonale regler så er det ikke lov til å selge denne type musegift til forbruker i løsvekt. Derfor selger vi den ferdig plassert i åtestasjon. Musegift er kun lovlig å bruke til bekjempelse av mus innendørs.

Ferdig fylt åtestasjon med Temus gift-pasta. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åten i stasjonen er ny og svært effektivt.

Mus kan bære på smittsomme sykdommer for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Innhold: 
50g. pr. boks 

Aktive stoffer: 
Difethialone - 0,0025 vekt% 

Varselord:
Advarsel


Faresetning:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 nnhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Spørsmål:Fungerer også denne giften på rotter? 
Svar: Ja, den fungerer også på rotter, men produktet skal brukes mot mus og kun lov å bruke inne. 

Spørsmål: Hvor mange mus kan TEMUS Pasta Åtestasjon avlive?
Svar: Åtestasjonen kommer ferdigfylt med 50 gram musegift som kan avlive opptil 30 mus.

Spørsmål: Er åtestasjonen sikker å bruke i hjemmet?
Svar: Ja, Temus åtestasjon er lukket og har et hygienisk design. Dette gjør den trygg for innendørs bruk.

Spørsmål: Kan denne åtestasjonen brukes utendørs?
Svar: Nei, på grunn av nasjonale regler er denne typen musegift kun tillatt for innendørs bruk.

Spørsmål: Hvordan vet jeg om musene har spist av åten?
Svar: Åtestasjonen er laget av gjennomsiktig plast, noe som gjør det enkelt å se om musene har spist av åten.

Spørsmål: Er åtestasjonen robust nok for ulike temperaturer?
Svar: Ja, TEMUS åtestasjon tåler fukt og alle temperaturer, noe som gjør den svært robust.

Spørsmål: Hvilke forholdsregler bør tas ved bruk av musegift?
Svar: Siden mus kan bære på smittsomme sykdommer, anbefales det å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken har et utvalg av desinfiseringsprodukter.

Alternativer

Tilbehør