TEMUS pasta Åtestasjon

Varenr: 30008476

Ferdigfylt åtestasjon med Temus gift-pasta. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åten i stasjonen fungerer utmerket mot mus og mye brukt av profesjonelle skadedyrbekjempere.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- 1 stk åtestasjon Temus med 50 gram musegift
​- Musegiften avliver opptil 30 mus
- Åtestasjonen Temus er lukket - hygienisk og sikker
- Tåler fukt og alle temperaturer
- Gjennomsiktig boks, enkelt å se om musene har spist åten.


Giften fungerer utmerket mot mus, men på grunn av nasjonale regler så er det ikke lov til å selge denne type musegift til forbruker i løsvekt. Derfor selger vi den ferdig plassert i åtestasjon. Musegift er kun lovlig å bruke til bekjempelse av mus innendørs.

Ferdig fylt åtestasjon med Temus gift-pasta. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åten i stasjonen er ny og svært effektivt.

Mus kan bære på smittsomme sykdommer for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Innhold: 
50g. pr. boks 

Aktive stoffer: 
Difethialone - 0,0025 vekt% 

Varselord:
Advarsel


Faresetning:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 nnhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Fungerer også denne giften på rotter? 
Ja, den fungerer også på rotter, men produktet skal brukes mot mus og kun lov å bruke inne. 

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008476.pdf
30008476.pdf 296 KB

Alternativer

Tilbehør