Skadedyrskremmer - Ultralyd - Opptil 550 kvm - Green it

Varenr: 30010175

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Oppdag effektiviteten av ultralyd mot skadedyr! Vår Skadedyrskremmer - Ultralyd fra Green it beskytter et område på opptil 550 kvm mot mus og rotter. Med fire unike toner og en solid konstruksjon, er dette den god løsningen for å holde skadedyrene borte.
Fungerer også mot flaggermus

Skadedyrskremmer - Ultralyd - Opptil 550 kvm - Green it

Er du plaget av ubudne gjester som mus og rotter? Green it's Skadedyrskremmer med ultralyd er her for å være din førstelinjeforsvar. Dens kompakte dimensjoner på 12 × 12 × 6,4 cm gjør den ideell for nesten ethvert rom, samtidig som den gir en imponerende dekning på opptil 550 m2.

Funksjoner og fordeler:

 • Allsidige toner: Fire forskjellige toner gir deg fleksibilitet til å velge det som passer best for dine behov – fra ultralyd og trykkbølger til en kombinasjon av begge.
 • Stor dekning: Til tross for sin kompakte størrelse, gir denne skremmeren dekning for store områder, noe som gjør den perfekt for både hjem og arbeidsplasser.
 • Høykvalitets bygg: Designet med et robust ABS-materiale, gir denne skremmeren holdbarhet med en stilfull svart/hvite finish.
 • Tekniske data: Den drives av en 9 V DC, 200 mA strømforsyning og opererer innen et frekvensområde fra 25 000 til 65 000 Hz, sikrer en effektiv avskrekking av skadedyr.

Mens Skadedyrskremmer - Ultralyd fra Green it gir et kraftig forsvar mot gnagere, fremhever vi behovet for en helhetlig tilnærming til skadedyrbekjempelse. For optimal effekt, kombiner med feller og andre metoder. For et bredere utvalg, se alle våre produkter mot rottebekjempelse her og utforsk vårt utvalg mot musebekjempelse her. Husk også å sikre hjemmet ditt ved å tette eventuelle innganger med våre pålitelige tetningsprodukter.

Gjør et informert valg for å bevare ditt hjem, hytte, eller arbeidsplass. Inkluder Skadedyrskremmer - Ultralyd - Opptil 550 kvm - Green it i ditt forsvarsrepertoar mot skadedyr i dag!

Merknad: Hvis du har gnagere som kjæledyr, er det viktig å holde dem utenfor denne enhetens rekkevidde for å forhindre ubehag for dyret.

For dypere innsikt om mus, klikk her... Ønsker du mer informasjon om rotter, klikk her. Begge linkene leder deg direkte til Folkehelseinstituttets nettside.

Spørsmål: Hvordan fungerer ultralyd skadedyrskremmere?
Svar: Ultralyd skadedyrskremmere sender ut høyfrekvente lydbølger som er ubehagelige for skadedyr, men ligger utenfor menneskelig hørsel. Disse lydbølgene forstyrrer skadedyrenes normale oppførsel, noe som kan avskrekke dem fra å bevege seg inn i det beskyttede området.

Spørsmål: Er det trygt for mine kjæledyr som hund og katt?
Svar: Ja, de fleste ultralyd skadedyrskremmere er designet for å være trygge for større kjæledyr som katter og hunder. Men hvis du har gnagere som kjæledyr, bør du holde dem unna enhetens rekkevidde for å forhindre ubehag.

Spørsmål: Hvor er det best å plassere skremmeren for optimal effekt?
Svar: For best effekt, plasser enheten i et åpent område hvor lydbølgene kan spre seg fritt. Hindringer som møbler kan redusere effektiviteten, så det er ideelt å plassere den nær inngangspunktene som dører eller vinduer.

Spørsmål: Hvor ofte trenger jeg å bytte batteri eller lade enheten?
Svar: Dette avhenger av modellen og bruken. Men for de fleste enheter som brukes kontinuerlig, bør batteriet byttes eller lades hver 3-6 måneder. Sjekk alltid produktets brukerveiledning for nøyaktige anbefalinger.

Spørsmål: Kan skadedyr tilpasse seg og ignorere ultralyden over tid?
Svar: Noen skadedyr kan tilpasse seg over tid, men ved å kombinere ultralyd skadedyrskremmere med andre skadedyrbekjempelsesmetoder, kan man sikre en kontinuerlig effektiv beskyttelse.

Bærekraftvurdering for Skadedyrskremmer - Ultralyd - Opptil 550 kvm - Green it

1. Miljømessige aspekter:

 • Materialbruk: Produktet er laget av ABS, som er et vanlig plastmateriale. Mens ABS kan resirkuleres under de rette forholdene, er det viktig å sikre at kundene har tilgang til de riktige resirkuleringsfasilitetene for produktet etter endt levetid.
 • Energiforbruk: Enheten bruker 9 V DC, 200 mA, som kan anses som en lav til moderat energiforbruk. En energieffektiv strømforsyning kan hjelpe med å redusere det samlede fotavtrykket.
 • Reduserer bruk av kjemikalier: Produktet gir et alternativ til kjemisk baserte skadedyrbekjempelsesmetoder, noe som kan redusere miljøbelastningen forbundet med kjemisk avrenning.

2. Sosiale aspekter:

 • Helse og sikkerhet: Ved å bruke ultralyd som en skadedyrbekjempelsesmetode, reduserer det potensielle helsefarene som kan oppstå fra bruk av kjemiske alternativer. Ingen kjemikalier betyr ingen eksponering for potensielt skadelige stoffer.
 • Tilgjengelighet: Ved å tilby et ikke-kjemisk alternativ gir det et trygt valg for familier og individer som er bekymret for kjemikalieeksponering.

3. Økonomiske aspekter:

 • Lang levetid: Ved korrekt vedlikehold kan denne enheten vare i mange år, noe som gir en god økonomisk investering sammenlignet med å konstant kjøpe kjemikalier eller engangsfeller.
 • Pris: Selv om den innledende kostnaden kan være høyere enn tradisjonelle metoder, kan langsiktige besparelser i form av redusert behov for repeterende kjøp og mindre skade på eiendom gjøre det til et kostnadseffektivt alternativ.

Bruksanvisning for Skadedyrskremmer - Ultralyd - Opptil 550 kvm - Green it

1. Innhold i esken:

 • 1x Skadedyrskremmer enhet
 • 1x Strømforsyning
 • 1x Bruksanvisning

2. Plassering:

 • Velg et område med minimal hindring, som et åpent rom eller i nærheten av inngangspunkter som dører og vinduer.
 • Sørg for at enheten er plassert på en flat overflate eller henges i passende høyde.

3. Tilkobling:

 • Koble strømforsyningen til skadedyrskremmeren.
 • Koble deretter strømforsyningen til en stikkontakt.

4. Innstillinger:

 • Test: Brukes for å teste enhetens funksjonalitet.
 • Ultralyd: Sender ut høyfrekvente lydbølger for å avskrekke skadedyr.
 • Trykkbølger: Utsender pulserende trykkbølger for å forstyrre skadedyr.
 • Trykkbølger + ultralyd: Kombinerer begge teknikkene for maksimal beskyttelse.

Velg ønsket innstilling ved å vri på bryteren eller trykke på den relevante knappen.

5. Vedlikehold:

 • Rengjør enheten med en tørr klut etter behov.
 • Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
 • Sjekk enhetens funksjonalitet regelmessig og bytt strømforsyning etter behov.

6. Sikkerhet:

 • Hold enheten utilgjengelig for barn.
 • Hvis du har gnagerkjæledyr, hold dem utenfor enhetens rekkevidde for å unngå ubehag.
 • Koble fra enheten før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

7. Mer informasjon:
For ytterligere detaljer, spørsmål eller bekymringer, vennligst besøk vår nettside www.skadedyrbutikken.no eller kontakt vår kundeservice.

Alternativer

Tilbehør