Rottefelle Quick Snap

Varenr: 30008576

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Favoritten til de fleste skadedyrbekjempere. Meget enkel å spenne opp, og ved fangst ikke nødvendig å "ta på" rotten for å tømme fellen. 

SkadedyrButikken har et stort utvalg av forskjellige lokkemiddler som kan brukes i fellen: TRYKK HER FOR UTVALGET! 

Denne rottefellen er en av skadedyrselskapenes favoritter. Årsaken er at fellen har en "dobbel" virkning ved at det holder at mus bare går over fellen, på en bevegelog plate som registerer aktiviteten. Musene må ikke spise av åten for at den skal fange mus.
 

Tips 1: Bruk peanøttbasert åte som lokkemiddel.
Tips 2: En rottefelle er som regel ikke nok for å sikre fangst. Bruk flere for best effekt.
Tips 3: Sett 2 og 2 feller sammen.

Gnagere kan bære på smittsomme sykdommer for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Forsiktighetsregler: 
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Brunrotte (Rattus norvegicus)
Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Brunrotta veier vanligvis 200-500 g, og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.

Tilbehør

Alternativer