Rottefelle - Klappfelle i hard plast - 1 stk - Rentokil

Varenr: Rentokil031

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Rottefellen som er favoritten til de fleste skadedyrbekjempere. Meget enkel å spenne opp, og ved fangst ikke nødvendig å "ta på" rotten for å tømme fellen. 
Produsert av Rentokil som er verdens største skadedyr firma!

SkadedyrButikken har et stort utvalg av forskjellige lokkemiddler som kan brukes i fellen: TRYKK HER FOR UTVALGET! 

Denne rottefellen er en av skadedyrselskapenes favoritter. Årsaken er at fellen har en "dobbel" virkning ved at det holder at mus bare går over fellen, på en bevegelog plate som registerer aktiviteten. Rottene må ikke spise av åten for at den skal fange mus.
 

 • Tips 1: Bruk peanøttbasert åte som lokkemiddel.
 • Tips 2: En rottefelle er som regel ikke nok for å sikre fangst. Bruk flere for best effekt.
 • Tips 3: Sett 2 og 2 feller sammen.

Gnagere kan bære på smittsomme sykdommer for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Forsiktighetsregler: 
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Brunrotte (Rattus norvegicus)
Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Brunrotta veier vanligvis 200-500 g, og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.

Spørsmål: Hvorfor er denne fellen en favoritt blant skadedyrbekjempere?
Svar: Denne Rentokil rottefellen er en favoritt på grunn av sin enkelhet i oppsetting og effektivitet i fangst. Den krever ikke direkte kontakt med rotten for tømming, og dens "dobbel" virkning registrerer aktivitet selv om rotten bare går over fellen, noe som øker fangstsannsynligheten.

Spørsmål: Hvilke lokkemidler anbefales for denne fellen?
Svar: SkadedyrButikken har et bredt utvalg av lokkemidler, men et peanøttbasert åte er spesielt anbefalt for denne fellen. Se vårt utvalg av lokkemidler her.

Spørsmål: Hvor mange feller bør jeg sette opp for best effekt?
Svar: En enkelt rottefelle er ofte ikke nok. For best effekt, bruk flere feller og sett dem opp i par.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forhindre spredning av sykdommer fra fangede rotter?
Svar: Det er viktig å desinfisere berørte områder etter fangst. SkadedyrButikken tilbyr et utvalg av desinfiseringsprodukter for mennesker, overflater, og luft. Se våre desinfiseringsprodukter her.

Spørsmål: Hva er viktig å huske på etter bekjempelse av rotter?
Svar: Etter bekjempelse er det essensielt å tette eventuelle åpninger for å forhindre at nye gnagere kommer inn. Det er viktig å bekjempe først for å unngå å tette inne etablerte gnagere. SkadedyrButikken har Norges største utvalg av tetteprodukter mot rotter, som sikrer en omfattende løsning for å holde rotter ute. Se vårt utvalg av tetteprodukter her.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forhindre brunrotter i å komme inn?
Svar: Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat og sikre bygningen slik at dyrene ikke kommer inn. Brunrotter har stor tilpasningsevne og kan gjøre stor materiell skade samt spre sykdom.

Spørsmål: Er denne fellen produsert av Rentokil?
Svar: Ja, denne klappfellen er produsert av Rentokil, verdens største skadedyrfirma, som garanterer høy kvalitet og effektivitet i skadedyrkontroll.

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis jeg er i tvil om bruk av produktet?
Svar: Hvis du er i tvil om bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken.no for råd og veiledning. Vi er her for å hjelpe deg med sikker og effektiv skadedyrbekjempelse.

Miljøvennlighet:

 • Gjenbrukbar Design: Denne hard plast fellen er designet for å være gjenbrukbar, noe som reduserer avfall og miljøpåvirkning sammenlignet med engangsfeller.
 • Lang Levetid: Høykvalitetsmaterialene sikrer en lang levetid, som minimerer behovet for hyppige utskiftninger og reduserer ressursforbruket og avfallsmengden.

Human Avlivning:

 • Rask og Effektiv: Den raske og effektive utløsningsmekanismen sikrer en umiddelbar og human avlivning av rotten, noe som reduserer lidelse og stress for dyret.
 • Hygienisk Håndtering: Den hygieniske løsningen for fjerning av døde rotter minimerer risikoen for spredning av sykdommer og bidrar til et sunnere miljø.

Ansvarlig Bruk:

 • Forsvarlig Håndtering: Brukere oppfordres til å lese etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk og å håndtere produktet forsvarlig for å unngå forurensing i miljøet.
 • Sikker Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn og håndteres slik at skadevirkninger for miljø og helse minimeres.

Bærekraftige Praksiser:

 • Produsert av Rentokil: Rentokil er forpliktet til bærekraftige og etisk ansvarlige praksiser, og dette produktet reflekterer selskapets engasjement for miljøvern.
 • Forebygging og Kontroll: Effektiv skadedyrkontroll bidrar til å beskytte økosystemer ved å kontrollere populasjoner av skadedyr som kan ha skadelige effekter på miljøet.

Anbefalinger for Bærekraftig Bruk:

 • Regelmessig Kontroll og Riktig Avfallshåndtering: For å minimere lidelse for dyret, anbefales det å sjekke fellen regelmessig og fjerne fangete rotter umiddelbart, og håndtere avfall på en ansvarlig måte i samsvar med lokale avfallsstyringsretningslinjer.
 • Tetting etter Bekjempelse: Etter bekjempelse er det viktig å tette eventuelle åpninger for å forhindre at nye gnagere kommer inn, og SkadedyrButikken tilbyr Norges største utvalg av tetteprodukter mot rotter.

Trinn 1: Forberedelse

 • Identifiser Aktive Områder: Finn områder med tegn på rotteaktivitet, som gnagde objekter og ekskrementer.
 • Bruk Hansker: Bruk alltid hansker når du håndterer fellen for å unngå overføring av menneskelukt og for beskyttelse mot potensielle sykdommer.

Trinn 2: Sette opp Fellen

 • Åpne Fellen: Følg instruksjonene på emballasjen for å åpne og sette opp fellen på en sikker måte.
 • Plasser Lokkemiddel: Plasser et effektivt lokkemiddel, som et peanøttbasert åte, i fellen. Lokkemidlet kan kjøpes hos SkadedyrButikken.
 • Plasser Fellen: Plasser fellen på et sted der rotter har blitt observert, med utløsermekanismen vendt mot veggen.

Trinn 3: Overvåking og Tømming

 • Sjekk Fellen Regelmessig: Sjekk fellen flere ganger om dagen for å se om en rotte er fanget.
 • Fjern Fanget Rotte: Hvis en rotte er fanget, bruk hansker og følg hygieniske prosedyrer for å fjerne rotten fra fellen uten direkte kontakt.

Trinn 4: Etter Bruk

 • Desinfiser Området: Etter at en rotte er fanget og fjernet, bruk desinfiseringsprodukter fra SkadedyrButikken for å rengjøre området grundig.
 • Tetting: Etter bekjempelse, tett alle åpninger for å forhindre fremtidige infestasjoner. SkadedyrButikken har et bredt utvalg av tetteprodukter.

Viktige Tips:
Bruk Flere Feller: En rottefelle er som regel ikke nok for å sikre fangst. Bruk flere for best effekt og plasser dem i par.
Sikker Oppbevaring: Når den ikke er i bruk, oppbevar fellen på et sikkert sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Tilbehør

Alternativer