Ratimor - Diffenacoum blokk 200 g - 10 kg eske

Varenr: 40010261

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Mus- og rottegift voks blokk av 200 gram i 10 KG eske.
NB! KOMMER IKKE FØR HØSTEN 2023!

OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE ELLER BØNDER SOM HAR GODKJENNELSE TIL GNAGERBEKJEMPELSE PÅ SPRØYTESERTIFIKATET.

Tenk sikkerhet og velg stasjoner som sikrer åten, slik at ikke barn, husdyr etc får i seg giften. TRYKK HER FOR UTVALGET AV ÅTESTASJONER!

Difenakum 0,005%

Faresetninger:
H360D - Kan gi fosterskader
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.