Musegift åtestasjon - NÅ med sporingspulver

Varenr: 30009028

Åtestasjon med musegift i pasta form som inneholder sporingspulver. Ved hjelp av sporingspulver i åten og UV lykt kan man lett spore opp avføringen til mus og hvor de trekker inn i huset. For så å utbedre svakheten i konstruksjonen. 

Tilbudet varer så langt lageret rekker! Datovare, det har ingen betydning for virkningen.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Selvlysende sporingspulver ved bruk av UV lykt
- Klar til bruk
- Innendørs
- Brodifakum
- Effektiv og ingen sekundær forgiftning
- 1 stk ferdigfylt åtestasjon 2 x 15 gram

NORGESNYHET!

Ferdigfylt musegift åtestasjon ( 2 x 15 gram ) pasta åte, klar til bruk. Pastaen inneholder det aktive stoffet Brodifacoum og sporingspulver. Ved bruk av UV-Lykt vil avføringen til musene lyse opp da åten er tilsatt sporingspulver og man kan følge sporene for å avdekke hvor mus kommer inn.

Hvis du har problem med mange gnagere plasserer du ut bokser med 3-5 meters mellomrom.

Kun til innendørs bruk.

Generelt har gnagere en atferd som ofte bringer dem i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt fødevarer for mennesker og dyr. Dette gjør at de har potensial for å spre smitte. På verdensbasis er ulike gnagere reservoarer for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- og parasittsykdommer, og de kan utgjøre en reell helsefare for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Om produktet: 
Effektiv fra fjerde dag etter inntak. Rask åteaksept, høy smaklighet. Inneholder sporingspulver som gjør at avføringen blir selvlysende ved UV-lys.

Det inneholder et svært kraftig virkestoff, brodifacoum som er et engangsvirkende, andregenerasjons antikougalerende virkestoff. Virkningsmekanismen sikrer at døde gnagere ikke vekker mistanke knyttet til åtet hos andre medlemmer av kolonien. 

Muskil FLUO BF musegift rodenticid har følgende nyskapende og patenterte egenskaper:

FLUO-NP
teknologi: Takket være en fluoriserende pigmentteknologi (sporingspulver) kan åten enkelt oppdages også under dårlige lysforhold ved hjelp av en UV-lampe som denne: Skadedyrbutikken UV-lykt. Overvåkningen av både inntaket av åte og den mulige forflyttelsen fra åteplassen er viktige aspekter i matvareindustrien, varehus og zoo-tekniske bygninger, hvor det er viktig at åtene holdes inne i åtestasjonene. FLUO NP teknologien forenkler også identifiseringen av produktrester og gjør det mulig å avhende disse på egnet måte.

PASTA PLUS ( European Patent # 1279334B1), en patentert formel som kombinerer en nøye balansert blanding av matvarekomponenter slik som melk, mel, sukker og fett beriket med korn som er spesielt smakfulle for gnagerarter som mus og rotter.
Takket være den svært smakfulle utformingen har pastaåten mange bruksområder, og det kan brukes på områder med kraftig matvarekonkurranse slik som i matvareindustrien og i vare-/lagerhus, hoteller, restauranter, barer, osv.

MUSKIL FLUO BF musegift inneholder et bitterstoff (Denatoniumbenzoat) som bidrar til å forhindre inntak hos mennesker.

Pasta inneholder: Brodifacoum 0,0029%

Varselord:
Advarsel 


Faresetning:
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering 

Sikkerhetssetninger:
P405 Oppbevares innelåst. 
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 nnhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan man bruke dette produktet uten og måtte spore?
Ja, det kan man. 

Tilbehør

Alternativer