Trinol musefelle - Elektrisk med 10 fangst Multikill

Varenr: 30010434

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Trinol Musefelle - Elektrisk med 10 Fangst Multikill: Den Hygieniske Løsningen for Hytteeiere

Oppdag Trinol Musefelle - Elektrisk med 10 Fangst Multikill, en praktisk og hygienisk løsning for alle som trenger en effektiv måte å kontrollere museplagen på, spesielt for hytteeiere. Denne elektriske musefellen er designet for å håndtere museproblemer uten det hyppige behovet for tilsyn, noe som gjør den ideell for steder som hytter, hvor regelmessig sjekking ikke alltid er mulig.

 • Multi-Kill Kapasitet: Kan fange opp til 10 mus per aktivering og over 100 mus per batterisett.
 • Human og Hygienisk: Rask og human avliving av mus uten blodsøl eller direkte kontakt med kadavrene.
 • Ideell for Hytter: Perfekt for steder hvor regelmessig tilsyn ikke er mulig, som hytter eller lagringsrom.
 • Fleksibel Strømkilde: Kan drives av 4 C-batterier eller en 6V AC-adapter (ikke inkludert).
 • Enkel å Bruke: Enkel installasjon og aktivering, med grønn indikatorlys for klar til bruk.
 • Sikkerhet og Pålitelighet: Designet for innendørs bruk, enkel å rengjøre, med indikasjon ved lavt batterinivå.
 • Viktig Sikkerhetsinformasjon: Ikke bruk i våtrom, hold unna barn, kjæledyr og brennbare materialer, og unngå bruk på våte overflater.
   

Avansert Fangstsystem: Trinol musefelle - Elektrisk med 10 Fangst Multikill representerer en optimal løsning for effektivt å håndtere museplager. Dens avanserte "multi-kill" system tillater fangst av opptil 10 mus per aktivering, og over 100 mus per batterisett. Dette gjør den til en svært effektiv metode for å kontrollere mus i områder hvor regelmessig tilsyn ikke er mulig, som f.eks. på hytter eller i lagringsrom.

Human og Hygienisk: Denne musefellen er designet for å avlive mus raskt og humant, uten blodsøl eller behov for direkte kontakt med kadavrene. Den sikrer en hygienisk og diskret skadedyrbekjempelse, ideell for hjemmet eller hytten.

Strømkilde og Brukervennlighet: Fellen drives enten av 4 C-batterier eller en 6V AC-adapter (ikke inkludert), noe som gir fleksibilitet i plassering og langvarig bruk. Installasjonen er enkel: Sett inn batteriene, legg åte i skuffen, plasser fellen på et strategisk sted, og aktiver. Den grønne indikatorlyset viser at fellen er klar til bruk.

Sikker og Pålitelig: Designet med sikkerheten til både brukere og miljøet i tankene, er denne fellen både sikker og pålitelig. Den er beregnet for innendørs bruk og har en enkel rengjøringsprosess. I tillegg er det en indikator for lavt batterinivå, så du vet når det er på tide å bytte batterier.

Sikkerhetsinstruksjoner: Det er viktig å følge bruksanvisningen nøye for å unngå elektrisk støt eller skade. Fellen bør ikke brukes i våtrom eller i nærheten av vann. Oppbevar den utilgjengelig for barn, kjæledyr og brennbare materialer. Unngå også å bruke produktet på våte overflater for å forhindre elektrisk støt.

Trinol Musefelle - Elektrisk med 10 Fangst Multikill er en ideell løsning for de som søker en effektiv, human og hygienisk metode for å kontrollere museplagen. Kjøp den i dag på Skadedyrbutikken.no og nyt roen med å vite at ditt hjem eller hytte er beskyttet mot uønskede gnagere 

VIKTIG INFO:

Når du står overfor en musinvasjon i ditt hjem eller på hytta, er det avgjørende å ta en omfattende tilnærming for å sikre et vellykket og langvarig resultat. Først og fremst er det viktig å umiddelbart bekjempe problemet ved å bruke effektive feller og avvisningsmetoder, som vår Trinol Musefelle - Elektrisk med 10 Fangst Multikill. Men bekjempelse er bare første trinn. Det er like viktig å desinfisere områdene der gnagerne har vært for å eliminere risikoen for sykdommer og sikre et rent miljø. Dette trinnet bør ikke overses, da mus kan etterlate skadelige bakterier og virus.

For en varig løsning er det neste trinnet å identifisere og tette potensielle inntrekkspunkter for gnagerne. En grundig inspeksjon av hjemmet eller hytta for å finne og forsegle disse åpningene kan forhindre fremtidige invasjoner. På Skadedyrbutikken.no, finner du Norges største utvalg av tetteprodukter og desinfiseringsløsninger som er spesielt utformet for å håndtere og forebygge problemer med gnagere. Utforsk vårt brede utvalg av tetteprodukter for å sikre ditt hjem eller hytte mot fremtidige inntrekk av skadedyr, og sjekk ut våre effektive desinfiseringsprodukter for å rense og beskytte ditt miljø etter en gnagerinvasjon.

Ved å kombinere disse tiltakene – effektiv bekjempelse, grundig desinfisering og forebyggende tetting – kan du ta kontroll over skadedyrproblemet og sikre et trygt og rent miljø i ditt hjem eller på hytta.

Som sertifisert ekspert i skadedyrbekjempelse med over to tiår med erfaring, ønsker jeg å formidle en omfattende veiledning for effektiv bekjempelse av mus i hjemmet eller på hytta.

Viktigheten av en grundig undersøkelse:

 • Kontroll av musebånd og hjørnekasser: Gjennomgå bygningen nøye for å identifisere svakheter, spesielt i eldre konstruksjoner. Fokuser på hjørnekasser, et vanlig inntrekkspunkt.
 • Ryddig grunnmur: Hold grunnmuren klar av elementer som busker og vedstabler som kan gi skjul.
 • Fjerne matkilder: Unngå fuglemating og håndter nedfallsfrukt raskt for å ikke tiltrekke gnagere. Lukkede kompostkasser er også essensielle.
 • Beskjæring av trær: Sørg for at grener ikke danner broer til bygningen. Beskjær dem regelmessig.
 • Inngående undersøkelse med lommelykt: Utforsk kjeller og loft for spor av mus, inkludert ekskrementer og gnagerhull.
 • Sjekk av skjulte områder: Gjør en grundig sjekk av steder som boder og under kjøkkenbenker. Flytt på store apparater for å se etter tegn på gnageraktivitet.


Handlingsplan etter inspeksjon:

 • Skadedyrbekjempelse før tetting: Fjern skadedyrene før du forsegler innganger. Plasser musefeller der aktivitet er bemerket.
 • Effektiv bruk av musefeller: Vi anbefaler et bredt spekter av feller fra Skadedyrbutikken for innendørs og utendørs bruk. Plasser dem der musespor er observert.
 • Sikre utendørs feller: Disse bør plasseres rundt bygningen for å fange mus før de kommer inn.


Om musegift og begrensninger:


Forebygging og tetting:

 • Installasjon av musebørster: Dette er en kritisk del av tettingsprosessen. Vi tilbyr ulike størrelser og pakkeløsninger.
 • Forsegling av mindre åpninger: Vi har effektive løsninger for tetting rundt rørgjennomføringer og små hull.


Forebyggende vedlikehold:

 • Opprettholdelse av renslighet: Fjern potensielle skjulesteder og hold området rent.
 • Årlig plassering av utendørs feller: Gjør dette mot slutten av sommeren eller tidlig høst for å hindre at gnagere etablerer seg innendørs.


Desinfisering etter musinfestasjon:

 • Viktig skritt for helse og sikkerhet: Etter fjerning av mus, er det viktig å desinfisere for å redusere risikoen for sykdommer.
 • Mus som sykdomsbærere: Disse gnagerne kan spre smittsomme patogener. Områder de har vært i bør rengjøres grundig.
 • Desinfisering for et trygt miljø: Vi tilbyr et variert utvalg av desinfiseringsmidler tilpasset ulike behov etter museinvasjon.
   

Ved å følge disse rådene og benytte de riktige produktene, kan du skape et varig musefritt miljø.

Med vennlig hilsen,
Trond Evensen
Autorisert skadedyrbekjemper

Spørsmål 1: Hvor mange mus kan Trinol elektrisk musefelle fange før den må tømmes?
Svar: Denne fellen kan fange opp til 10 mus per aktivering, og over 100 mus før batteriene må byttes ut. Dette gjør den svært effektiv for langvarig bruk uten hyppig tømming.

Spørsmål 2: Er fellen human i sin måte å avlive musene på?
Svar: Ja, Trinol musefellen er designet for å avlive musene raskt og humant. Den unngår blodsøl og behov for direkte kontakt med kadavrene, noe som sikrer en hygienisk prosess.

Spørsmål 3: Hvor passer denne fellen best å bruke?
Svar: Denne fellen er ideell for bruk på steder som hytter eller lagringsrom, hvor det ikke er mulig å sjekke fellen regelmessig. Den er designet for innendørs bruk.

Spørsmål 4: Hvilke strømkilder kan brukes med denne fellen?
Svar: Fellen kan drives av 4 C-batterier eller en 6V AC-adapter. Disse er ikke inkludert, men tilbyr fleksibilitet i hvor du kan plassere fellen.

Spørsmål 5: Hvordan vet jeg når batteriene trenger å byttes?
Svar: Fellen har en indikator for lavt batterinivå. Dette lyset vil informere deg når det er på tide å bytte batteriene, slik at du alltid har en fungerende felle.

Spørsmål 6: Er det noen sikkerhetsforanstaltninger jeg bør være oppmerksom på?
Svar: Viktigst, ikke bruk fellen i våtrom eller i nærheten av vann. Hold fellen utilgjengelig for barn og kjæledyr, og unngå å bruke den på våte overflater for å forhindre elektrisk støt.

En bærekraftvurdering av Trinol Musefelle - Elektrisk med 10 Fangst Multikill kan ta for seg flere aspekter:

 1. Materialbruk og Holdbarhet: Elektriske musefeller som Trinol kan være mer holdbare enn tradisjonelle engangsfeller. Dette reduserer behovet for hyppig erstatning og dermed mengden avfall over tid. Imidlertid avhenger bærekraften også av materialene brukt i produksjonen og om disse er resirkulerbare eller miljøvennlige.
 2. Energiforbruk: Bruk av batterier eller strømadapter innebærer energiforbruk. Oppladbare batterier eller energieffektive adaptere kan være mer bærekraftige valg. Dersom fellen har en lang levetid per batterisett, kan dette også betraktes som et energieffektivt design.
 3. Human og Etisk Skadedyrbekjempelse: Elektriske musefeller anses ofte som mer humane sammenlignet med tradisjonelle snap-feller eller gift, ettersom de gir rask og smertefri avliving. Dette er i tråd med etiske retningslinjer for dyrevelferd.
 4. Effektivitet og Forebygging av Sykdommer: Ved å effektivt kontrollere mus, bidrar fellen til å forebygge sykdommer og skader relatert til skadedyr. Dette kan redusere behovet for kjemiske skadedyrbekjempelsesmetoder, som kan være skadelige for miljøet.
 5. Gjenbruk og Avfallshåndtering: Aspektet av å samle flere døde mus i en beholder før tømming kan redusere interaksjonen med kadavrene og potensielt redusere risikoen for forurensning. Det er imidlertid viktig å vurdere hvordan disse kadaverne skal håndteres på en miljøvennlig måte.

Oppsett og Aktivering
Forberedelse:

 • Batterier: Åpne batteriluken ved å trykke på klemmesperren. Sett inn 4 stk. C-batterier (LR14).
 • Strømadapter: Hvis du foretrekker å bruke en 6V adapter, fjern batteriene først.

Åte:

 • Trekk ut åtebeholderen og plasser en liten mengde åte i midten. Anbefaler og ta en titt på vårt brede utvalg av åte/lokkemiddel.

Plassering:

 • Plasser fellen der museaktivitet er observert, som f.eks. muselort, gnagemerker. Det er best å plassere den inntil en vegg.

Aktivering:

 • Sett ON/OFF-knappen i ON-posisjon. Fellen indikerer korrekt oppstart med et grønt lyssignal etterfulgt av to lydsignaler. Ventemodus indikeres med et rødt blinkende lys.

Vedlikehold
Rengjøring:

 • Bruk gummihansker for hygiene og for å unngå å legge igjen menneskelukt.
 • Fjern batteriene og skru av fellen før rengjøring.
 • Toppdelen (lokket) kan skylles i vann og vaskes med mild såpe.
 • Bunndelen (med elektriske plater) skal ikke ha vann på seg og kan tørkes av med en fuktig klut.

Beholder Tømming:

 • En full beholder indikeres med fire lydsignaler og vekslende rødt/grønt lys. Tøm beholderen ved behov.

Viktig Sikkerhetsinformasjon

 • Ikke bruk i temperaturer under 10-12 grader Celsius eller utendørs.
 • Fellen skal kun brukes i tørre omgivelser.
 • Plasser utilgjengelig for barn og husdyr.
 • Sørg for at fella er aktivert før plassering.
 • Strømledning og batterier inngår ikke.

Driftsprinsipp

 • Mus lokkes til "andre etasje" i fellen.
 • Når musen kommer inn på metallplatene, utløses sensorer som sender høy spenning gjennom kroppen, og avliver musen raskt og humant.
 • Kadaveret flyttes deretter til en oppbevaringsbeholder med plass til inntil 10 mus.

Alternativer

Tilbehør