Multikvitt musefelle - Opptil 10 mus før tømming - Protect Home

Varenr: 30010399

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

NORGES NYHET FOR HØSTEN 2023! 
Introduksjon av en revolusjonerende løsning i skadedyrbekjempelse! Protect Home stolt presenterer den nyeste tilføyelsen til den anerkjente Kvitt-serien: Multikvitt musefelle - Opptil 10 mus før tømming- Protect Home!

Sikre deg denne innovative løsningen i dag. Med Multikvitt musefelle fra Protect Home, tar du skadedyrsbekjempelse til et helt nytt nivå.

 • Flere fanger i én omgang: Kan avslutte opptil 10 mus før tømming.
 • 100% avslutningsrate: Avslutter hver mus øyeblikkelig.
 • Lukket system: Avslutningen skjer under lukkede forhold for renhet og diskresjon.
 • Lang batterilevetid: Avslutter opptil 150 mus per batteriladning.
 • Batterier medfølger ikke. Går på 4 stk C batterier
 • Fellen kan også drives med elektrisk kabel som medfølger
 • Den er designet kun for bruk innendørs, som i tørre garasjer og boder.
   


Fordeler:

 • Brukervennlig: Lett å sette opp, tømme, og vedlikeholde.
 • Økonomisk: Håndterer flere mus per tømming med lang batterilevetid.
 • Hygienisk: Minimalt rot med ingen direkte kontakt med avsluttede mus.
 • Miljøvennlig: Giftfri løsning.

Brukervennlig og Økonomisk:
Multikvitt Musefelle er enkel å sette opp, tømme og vedlikeholde. Med evnen til å håndtere flere mus per tømming og lang batterilevetid, gir den en økonomisk og effektiv løsning for skadedyrbekjempelse.

Beskytt ditt hjem, lager, kontor eller garasje mot museinvasjoner med Multikvitt Musefelle fra Protect Home. Den er designet for å gi deg trygghet og effektivitet i bekjempelsen av mus uten å gå på kompromiss med miljøet.

Velg Multikvitt Musefelle fra SkadedyrButikken.no i dag for å få umiddelbare resultater og en bærekraftig løsning for museproblemer.

Som en erfaren autorisert skadedyrbekjemper, Trond Evensen, med over 23 års erfaring, ønsker jeg å dele med dere en grundig guide til effektiv musebekjempelse i deres hjem eller hytter.
 
Viktigheten av grundig inspeksjon:
 
Sjekk for musebånd og hjørnekasser: Gå nøye gjennom bygget og se etter manglende musebånd, spesielt i eldre hus. Vær oppmerksom på hjørnekasser, som ofte er kritiske inntrekkspunkter.
Ryddig og oversiktlig grunnmur: Sørg for at grunnmuren er fri for skjulesteder som prydbusker og vedstabler.
Eliminering av matkilder: Unngå å mate fugler og fjern nedfallsfrukt, da dette tiltrekker gnagere. Lukkede kompostbinger er også viktig for å unngå å tiltrekke skadedyr.
Beskjæring av trær: Grenene som berører bygningen kan være en inntrekksrute for gnagere. Sørg for at disse er beskjært.
Detaljert inspeksjon med lommelykt: Utforsk kjellerområder for tegn på mus, som utkast, musehull og avføring.
Grundig inspeksjon av skjulte områder: Vær spesielt oppmerksom på loft, boder, og kjøkkenbenker. Sjekk bak skap og dra frem kjøleskap eller andre store apparater ved mistanke om museaktivitet i disse områdene.
 
Tiltak etter inspeksjon:
 
Bekjempelse før tetting: Det er viktig å først fjerne skadedyrene før du tetter potensielle innganger. Musefeller bør plasseres der aktivitet er observert.
Riktig bruk av musefeller: Skadedyrbutikken tilbyr et variert utvalg av musefeller for innendørs og utendørs bruk. Plasser dem strategisk der du har sett muselort eller andre tegn på mus.
Utvendige sikre feller: Disse bør plasseres rundt hele bygningen for å fange mus før de kommer inn.
 
Bruk av musegift og restriksjoner:
 
Gift for private bruk: Private kan kun kjøpe musegift som ferdigfylte stasjoner. Gift i løsvekt er forbeholdt autoriserte skadedyrbekjempere og bønder med utvidet sprøytesertifikat.
Forsiktighet med musegift: Vær oppmerksom på at bruk av gift kan føre til lukteproblemer dersom døde mus blir liggende i vegger eller etasjeskiller. Vårt utvalg inkluderer trygge, ferdigfylte stasjoner.
 
 
Montering av musebørster: En viktig del av tettingen er å installere musebørster. Vi tilbyr en rekke størrelser og pakkeløsninger som er enkle å montere og vedlikeholde.
Tetting av mindre hull: For mindre innganger og rundt rørgjennomføringer, har vi effektive og patenterte løsninger.
 
Forebyggende tiltak:
 
Sanitære forhold: Oppretthold renslighet og fjern potensielle skjulesteder for gnagere.
Årlig utplassering av utvendige feller: Dette bør gjøres på sensommeren eller tidlig høst for å forhindre at gnagere etablerer seg innendørs.
 
Desinfisering etter Museinfestasjon. Sikre ditt Miljø:
 
Kritisk Stedfortredende Skritt: Etter å ha fjernet mus, er desinfisering et nødvendig skritt for å eliminere risiko for smittsomme sykdommer.
Mus som Sykdomsbærere: Mus kan bære og spre bakterier og virus, noe som gjør områdene de har vært i til potensielle helsefarer.
Desinfisering for Sikkerhet: Grundig rengjøring og desinfisering av områder berørt av museaktivitet er avgjørende for et sunt miljø.
Effektive Desinfiseringsmidler: Skadedyrbutikken tilbyr et variert utvalg av spesialiserte desinfiseringsmidler for å håndtere enhver ettervirkning av museinvasjon.
Helhetlig Løsning: Våre produkter sikrer ikke bare fjerning av mus, men også en reduksjon av helsefarene de kan medføre.
 
Ved å følge disse rådene og bruke de riktige produktene, kan du sikre et langvarig, musefritt miljø i ditt hjem eller på hytta.
 
Med vennlig hilsen,
Trond Evensen
Autorisert skadedyrbekjemper

Spørsmål: Hva er den store nyheten for høsten 2023 innen skadedyrbekjempelse?

Svar: Norges nyhet for høsten 2023 er Multikvitt musefelle fra Protect Home, en del av den anerkjente Kvitt-serien.

Spørsmål: Hvor mange mus kan Multikvitt musefelle håndtere før den trenger å tømmes?

Svar: Denne revolusjonerende musefellen kan avslutte opptil 10 mus før den behøver tømming.

Spørsmål: Hvordan er avslutningsraten for denne fellen?

Svar: Multikvitt musefelle garanterer en 100% avslutningsrate, og avslutter hver mus øyeblikkelig.

Spørsmål: Er det synlig når en mus blir avsluttet av fellen?

Svar: Nei, avslutningen skjer under lukkede forhold for å sikre renhet og diskresjon.

Spørsmål: Hvor lenge vil fellen fungere på en enkelt batteriladning?

Svar: Fellen har en lang batterilevetid og kan avslutte opptil 150 mus per batteriladning.

Spørsmål: Hva er hovedfordelene med Multikvitt musefelle?

Svar:

 1. Den er brukervennlig og lett å sette opp, tømme og vedlikeholde.
 2. Den er økonomisk effektiv, takket være evnen til å håndtere flere mus per tømming med lang batterilevetid.
 3. Den tilbyr en hygienisk løsning med minimalt rot og uten direkte kontakt med avsluttede mus.
 4. Den er miljøvennlig, ettersom den er en giftfri løsning.


Spørsmål: Hvor kan jeg sikre meg denne innovative løsningen?

Svar: Du kan sikre deg Multikvitt musefelle og ta skadedyrsbekjempelse til et helt nytt nivå ved bestille den på SkadedyrButikken.no.

Bærekraftsvurdering for Multikvitt Musefelle - Protect Home:

 • Materialvalg: Produktet er laget av materialer som er vanlige i elektronisk utstyr, som plast og metall. Det er viktig å vurdere om materialene som brukes, er resirkulerbare eller laget av resirkulerte materialer for å redusere miljøpåvirkningen.
 • Energibruk: Produktet bruker batterier (4 x C-batterier) for å fungere. For å forbedre bærekraften, kan det være en fordel å tilby et alternativt strømkildealternativ, for eksempel oppladbare batterier eller muligheten for å koble produktet til strømnettet. Dette kan redusere behovet for engangsbatterier og avfall.
 • Levetid og holdbarhet: En lengre levetid og god holdbarhet er viktige faktorer for bærekraft. Hvis produktet er laget for å vare lenge og tåle hyppig bruk, reduseres behovet for hyppig utskifting og reduserer avfall.
 • Avfallshåndtering: Det er viktig å oppfordre brukerne til å kaste produktet på en miljøvennlig måte når det ikke lenger fungerer. Dette kan inkludere å tilby informasjon om hvordan man kan resirkulere komponenter som batterier eller elektroniske deler, samt hvordan man skal kaste resten av produktet på en miljømessig forsvarlig måte.
 • Hygieniske aspekter: Bruken av hansker for å håndtere produktet er en god praksis for å opprettholde hygiene og redusere risikoen for overføring av menneskelig lukt. Dette kan bidra til å øke effektiviteten av musefellen og redusere behovet for hyppig rengjøring eller vedlikehold.
 • Effektivitet og reduksjon av kjemikalier: Musefellen bruker agn for å tiltrekke musen i stedet for giftige kjemikalier. Dette er en miljøvennlig tilnærming som ikke forurenser miljøet med skadelige stoffer.

Samlet sett kan produktet ha positive bærekraftige egenskaper, spesielt når det gjelder effektivitet og bruk av ikke-giftige agn. For ytterligere forbedringer kan produsenten vurdere alternativer for materialbruk, energieffektivitet og avfallsbehandling for å ytterligere redusere miljøpåvirkningen. Det er også viktig å oppmuntre brukerne til å resirkulere og kaste produktet på riktig måte for å bidra til en mer bærekraftig levetidssyklus.

Bruksanvisning for Multikvitt Musefelle - Protect Home

Takk for at du har valgt Multikvitt Musefelle fra Protect Home. Denne bruksanvisningen gir deg detaljerte instruksjoner for bruk, vedlikehold og sikkerhetstiltak. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker produktet.

Arbeidsprinsipp:
Multikvitt Musefelle er designet for å effektivt fange mus og er en trygg og hygienisk løsning. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke hansker når du håndterer fellen. Dette bidrar til å opprettholde hygiene og reduserer risikoen for overføring av menneskelig lukt, som kan skremme bort musene.

Forsiktighetsregler:
For din egen sikkerhet og for å sikre riktig bruk av produktet, vennligst følg disse viktige retningslinjene:

 1. Unngå å berøre metallplatene og bunnen av maskinen for å unngå utilsiktet elektrisk støt.
 2. Multikvitt Musefelle er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke plasser den utendørs. Den er egnet for bruk i lager, fabrikker, kontorer, hoteller, garasjer, etc.
 3. Hold musefellen utilgjengelig for barn og kjæledyr. Pass på at den er utenfor rekkevidde.
 4. Vent til summeren aktiveres for å indikere at musen er fanget før du tømmer fellen.
 5. Når den grønne indikatoren blinker raskt, betyr det at batteriet er lavt og bør byttes ut.
 6. Plasser ikke produktet i nærheten av damper eller åpen ild.
 7. Komponentene i dette apparatet kan ikke byttes ut. Kast det forsvarlig når det ikke fungerer lenger.
 8. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, eller av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, så lenge de har blitt instruert om hvordan å bruke det på en trygg måte og forstår farene. Barn skal ikke leke med apparatet uten tilsyn.

Hvordan bruke:

 1. Forsikre deg om at musefellen er i AV-posisjon.
 2. Åpne døren på fellen og legg en liten mengde agn (størrelse som en ert) i åteåpningen. Unngå å plassere noe annet materiale direkte på metallplatene.
 3. Sett inn 4 x C-batterier (LR14 - 1,5 V) i batterirommet og lukk lokket forsiktig.
 4. Plasser musefellen med trappene vendt mot veggen i et område der museaktivitet er observert.
 5. Trykk på strømknappen for å slå på fellen. Det røde lyset vil blinke for å indikere at fellen fungerer.
 6. Når en mus er fanget, trykk på strømknappen for å slå den av. Åpne gnagerbeholderen og kast musen(e).

Indikatorer:

 1. Blinker sakte: Standby-modus (første gang)
 2. På (i 60 sekunder): Musedrap
 3. På (noen sekunder, bekrefter etter testing): Motor tilbakestilling / skyv en mus inn i oppbevaringsboksen
 4. Blinker sakte: 1 eller flere mus i oppbevaringsboksen
 5. Blinker raskt: Lavt batterinivå
 6. Blinker vekselvis: Oppbevaringsboksen er full / teknisk feil

Rengjøring:

 1. Trekk elektrochokkammeret ut.
 2. Skyll det med vann eller tørk det av med en våt klut etter hver fangst.
 3. Sørg for at elektrochokkammeret er helt tørt før du setter det sammen igjen.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke hansker når du bruker fellen for å opprettholde hygiene og øke sjansene for å fange musene.

For ytterligere spørsmål eller assistanse, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam. Vi ønsker deg lykke til med å bruke Multikvitt Musefelle fra Protect Home!

Tilbehør

Alternativer