Mus - Og Rottejager Ultrasonic 15 kvm

Varenr: 30008395

Mus - Og Rottejager Ultrasonic 15 kvm - Avgir en konstant høyeffektiv ultralyd som skremmer bort rotter og mus. Lyden kan ikke høres av mennesker. Kobles til 230 volt strøm og dekker opp til 15 kvadratmeter.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Drives på 230V
- Dekker opptil 15 kvm
- Lydskremmer
- Settes direkte i stikkontakt


MINI lydskremmer for gnagere - Avgir en konstant høyeffektiv ultralyd som skremmer bort rotter og mus. Lyden kan ikke høres av mennesker. Kobles til 220V strøm og dekker opp til 15 kvaderat. Apparatet har ingen inflytelse på andre elektroniske aparater, inkludert pacemaker, fjernkontroller, trådløst nett etc. Apparatet er sikkert for både mennesker og dyr og er helt giftfritt.

Dette er et godt miljøvennlig alternativ til skadedyrbekjempelse.

Generelt om lydrepellenter:
Lydrepellenter er kun beregnet for innendørs bruk. Den plasseres nær gulvet, men ikke bak møbler, skap eller lignende da dette minsker/fjerner effekten av lydbølgende. Ultralyd går heller ikke igjennom vegger, vinduer eller lignende og flere lydrepellenter er derfor nødvendig ved aktivitet i flere rom. Alle våre lydrepellenter er produsert av seriøse produsenter av skadedyrprodukter. Apparatene sender ut høyfrekvente lydbølger som ikke kan oppfattes med det menneskelige øre, men som i følge produsentene bare rotter og mus kan oppfatte. Disse lydbølgene vil for rotter og mus oppleves så ubehagelige at de vil holde seg borte fra området hvor lydrepellenter er riktig tilkoblet.

Effekten av ultralyd mot rotter om mus er fortsatte svært omtvistet da det finnes for lite uavhengig vitenskapelig dokumentasjon på at disse apparatene fungrerer og vi kan derfor ikke gi deg som kunde noen garanti på at du oppnår et ønsket resultet. Grunnet manglende vitenskapelig dokumentasjon anbefaler ikke Folkehelseinstituttet bruken av lydrepellenter. Effektiv og vellykket skadedyrkontroll er alltid en kombinasjon av flere elementer. Tetting og sanitasjon (fjerning av elementer som gjør at gnagerne trives) er alltid grunnleggene. Kontakt oss for råd og veiledning - hos Skadedyrbutikken.no er det autoriserte skadedyrbekjempere med over 100 års erfaring som er tilgjengelig for deg som kunde

Alternativer