Mus- Og Rottejager Batteridrevet - Radarcan 25 kvm

Varenr: 30008432

Ultrasonisk musejager som dekker opp til 25 kvm. Da apparatet ikke må kobles til en stikkontakt er den rask og enkel å plassere. Bruk minst en musejager per rom man vil beskytte. Bruker AAA-batterier (medfølger ikke).

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Batteridrevet
- Dekker inntil 25kvm
- Musejager
- Kakerlakkjager

Generelt om lydreppelenter:

Lydreppelenter er kun beregnet for innendørs bruk. Den plasseres nær gulvet, men ikke bak møbler, skap eller lignende da dette minsker/fjerner effekten av lydbølgende. Ultralyd går heller ikke igjennom vegger, vinduer eller lignende og flere lydrepellenter er derfor nødvendig ved aktivitet i flere rom. Alle våre lydreppelenter er produsert av seriøse produsenter av skadedyrprodukter. Apparatene sender ut høyfrekvente lydbølger som ikke kan oppfattes med det menneskelige øre, men som i følge produsentene bare rotter og mus kan oppfatte. Disse lydbølgene vil for rotter og mus oppleves så ubehagelige at de vil holde seg borte fra området hvor lydreppelenter er riktig tilkoblet.

Effekten av ultralyd mot rotter og mus er fortsatte svært omtvistet da det finnes lite uavhengig vitenskapelig dokumentasjon på at disse apparatene fungrerer og vi kan derfor ikke gi deg som kunde noen garanti på at du oppnår et ønsket resultet. Grunnet manglende vitenskapelig dokumentasjon anbefaler ikke Folkehelseinstituttet bruken av lydrepellenter. Effektiv og vellykket skadedyrkontroll er alltid en kombinasjon av flere elementer. Tetting og sanitasjon (fjerning av elementer som gjør at gnagerne trives) er alltid grunnleggene. Kontakt oss for råd og veiledning - hos Skadedyrbutikken.no er det autoriserte skadedyrbekjempere med over 100 års erfaring som er tilgjengelig for deg som kunde.

Hvor mange musejagere må man ha i hvert rom? 
Det anbefales av produsent å ha minst en jager per rom man vil beskytte.

Kan katter og hunder høre lyden? 
Nei, de blir ikke påvirket. 

Bruksanvisning

1. Åpne batteridekselet ved å skyve det i pilens retning og sett inn batterier (AAA-batterier).

2. Sett batteriholderen tilbake på plass og lukk dekselet. 

3. Dersom lysindikatoren ikke blinker, må batteriene skiftes ut. Varighet med alkaliske batterier er over 2 mnd. 

4. Plasser apparatet der hvor mus pleier å vise seg.

5. Pass på at ikke "gitteret" blir dekket til. Gitteret skal vende mot området som skal beskyttes. 

6. Pass på at det ikke finnes noe hinder mellom gitteret og området som skal beskyttes. 

7. Det kan ta opp til 3 uker med kontinuerlig bruk av apparatet for at mus er fullstendig borte. 

8. Hvis man har en gnager til kjæledyr, må man sørge for å holde denne utenfor lydrepellenten sin rekkevidde. 

Alternativer

Tilbehør