Ultrasonisk lydbølger - Opptil 150 kvm - Protect Home

Varenr: 30010402

Er du plaget av gnagere i hjemmet eller på hytta? Med Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home, kan du nå enkelt og effektivt holde disse små skadedyrene borte. Dette avanserte verktøyet benytter seg av høyfrekvente lydbølger som er designet spesielt for å holde gnagere unna, uten å forstyrre hjemmets andre beboere.
Produktet er designet for å fungere med 220 V.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Fordeler med Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home:

 • Effektiv Dekning: Produktet gir beskyttelse for områder opptil 150 kvm, noe som gjør det ideelt for de fleste bolig- og hyttetyper.
 • Menneske- og Dyrevennlig: De høyfrekvente lydbølgene påvirker kun gnagere. Dette betyr at lyden ikke kan høres av mennesker, katter, hunder eller andre dyr i hjemmet ditt.
 • Humant Alternativ: Dette er et trygt og humant alternativ til tradisjonelle metoder som feller og gift, noe som er spesielt viktig i hjem med små barn og kjæledyr.
 • Miljøvennlig og Sikker: Uten bruk av gift eller kjemikalier, er dette produktet både miljøvennlig og trygt for familiens helse.
 • For å maksimere effektiviteten, plasser enheten i områder der gnagere ofte oppdages. Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home er et must-have for hvert hjem som ønsker en enkel, men kraftig løsning for å holde gnagere borte.

Invester i en trygg og langvarig løsning for å beskytte hjemmet eller hytta di mot gnagere. Bestill din Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home i dag!

Viktig info:

For å oppnå en omfattende og effektiv bekjempelse av rotter og mus er det essensielt å kombinere flere tiltak. Feller og bekjempelsesmetoder er viktige for umiddelbar kontroll, men for en mer permanent løsning er tetting av åpninger og sprekker avgjørende for å hindre at gnagere trenger inn. Like viktig er sanitære tiltak: god søppelhåndtering forhindrer tiltrekning, en oversiktlig grunnmur reduserer skjulesteder, og det er lurt å unngå mating av fugler spesielt i høst- og vinterhalvåret dersom man er i et gnagerutsatt område. Å kombinere disse tiltakene gir den mest robuste beskyttelsen mot skadedyr.
- Trykk her for vårt store utvalg av musefeller!
- Trykk her for vårt store utvalg av rottefeller!
- Trykk er for vårt store utvalg av tetteprodukter!

Dyk ned i vår dypgående artikkel om lysrepellenter i vårt magasin. [TRYKK HER for å lese!]

Generell info:

Lydavskrekkere er designet eksklusivt for innendørs bruk. For best effekt bør de plasseres tett på gulvet og unngå å skjule dem bak møbler, skap eller lignende - det kan redusere eller nøytralisere lydbølgenes virkning. Husk at ultralyd ikke trenger gjennom vegger, vinduer eller tilsvarende, så hvis du opplever gnageraktivitet i flere rom, trenger du flere apparater. Alle lydavskrekkere vi tilbyr er fra anerkjente skadedyrproduksjonsfirmaer. Disse enhetene avgir høyfrekvente lydbølger som er uhørlige for mennesker, men ifølge produsentene er det kun rotter og mus som kan høre dem. For disse gnagerne vil lydbølgene være så plagsomme at de vil unngå områder hvor lydavskrekkere er aktivert.

Ultralydets virkning mot rotter og mus er fortsatt under diskusjon, ettersom det finnes begrenset uavhengig vitenskapelig støtte for effektiviteten av slike apparater. Derfor kan vi ikke gi en absolutt garanti for ønsket resultat. Selv om Folkehelseinstituttet er forsiktige med å anbefale lydrepellenter på grunn av begrenset dokumentasjon, er det viktig å huske på at effektiv skadedyrkontroll ofte er resultatet av en kombinasjon av tiltak. Grunnleggende tiltak som tetting og sanitasjon (fjerning av forhold som tiltrekker gnagere) er sentrale. Trenger du råd? Kontakt oss hos Skadedyrbutikken.no! Våre autoriserte skadedyrbekjempere, med over 100 års kombinert erfaring, er her for å hjelpe deg.

Spørsmål: Hva er hovedfordelen med en ultralyd avskrekker?
Svar: Den største fordelen er at den gir en ikke-giftig og human måte å holde gnagere borte på. Den skader ikke dyrene, men oppmuntrer dem heller til å unngå det beskyttede området.

Spørsmål: Kan ultralyd avskrekkere forstyrre kjæledyr som hunder og katter?
Svar: Våre enheter er designet for å være utenfor det hørbare spekteret for de fleste kjæledyr, inkludert hunder og katter. Imidlertid bør man alltid observere kjæledyrets oppførsel når man først installerer enheten.

Spørsmål: Hvor mange enheter trenger jeg for et gjennomsnittlig hjem?
Svar: Ultralyd går ikke gjennom vegger eller solide objekter. For beste resultat, plasser en enhet i hvert rom der gnageraktivitet er observert.

Spørsmål : Hvor lenge varer en enhet, og trenger den mye vedlikehold?
Svar: Med riktig bruk og vedlikehold kan enheten vare i flere år. Det anbefales å tørke av enheten med en myk klut regelmessig for å unngå støvopphopning.

Spørsmål: Er det trygt å bruke ultralyd avskrekkere med små barn i hjemmet?
Svar: Ja, våre ultralyd avskrekkere er trygge å bruke i hjem med små barn. Lydbølgene er designet for å være utenfor det hørbare spekteret for mennesker.

Bærekraftvurdering for Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home

1. Miljøpåvirkning:

 • Kjemikaliefri løsning: Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home benytter seg av høyfrekvente lydbølger, og eliminerer behovet for giftige kjemikalier og bait som ofte brukes i tradisjonell gnagerbekjempelse. Dette reduserer miljøbelastningen ved å forhindre mulig forurensning av jord og vann.
 • Redusert avfall: Ved å tilby en langsiktig løsning, reduseres behovet for engangsprodukter som tradisjonelle musefeller, som ofte kastes etter bruk. Dette fører til mindre avfall på søppelfyllinger.

2. Energiforbruk:

 • Selv om enheten krever en 220 volt strømkilde for å fungere, har den en relativt lavt strømforbruk sammenlignet med mange andre elektriske apparater. Fremtidige designoptimaliseringer kan ytterligere redusere energiforbruket.

3. Menneskelig og dyrevelferd:

 • Human løsning: Dette produktet er et humant alternativ til tradisjonelle metoder som feller og gift, som kan forårsake lidelse for gnagere. Den bruker ultralyd for å avskrekke, snarere enn å skade.
 • Sikker for andre dyr: Produktet er designet for å kun påvirke gnagere, noe som betyr at det ikke forstyrrer andre dyr eller mennesker. Dette skiller seg ut fra giftige bekjempelsesmetoder som kan være farlige for kjæledyr og ville dyr hvis de konsumeres.

4. Økonomisk bærekraft:

 • På lang sikt kan investering i Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home være økonomisk fordelaktig for forbrukere. Med riktig vedlikehold kan enheten vare lenge, noe som reduserer behovet for å stadig kjøpe nye produkter eller tjenester for gnagerbekjempelse.

5. Samfunnsmessig innvirkning:

 • Ved å tilby en miljøvennlig løsning oppmuntrer produktet samfunnet til å velge bærekraftige metoder for skadedyrbekjempelse. Dette kan føre til en positiv endring i hvordan folk nærmer seg problemet med gnagere, med et større fokus på bærekraft.

Konklusjon: Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home representerer en betydelig forbedring i forhold til tradisjonelle metoder for gnagerbekjempelse, både fra et miljømessig og etisk perspektiv. Ved å investere i slike innovative løsninger tar vi skritt i riktig retning for å balansere skadedyrbekjempelse med planetens helse og velvære.

Bruksanvisning for Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home

1.Plassering av enheten:

 • For optimal effekt, plasser Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home tett på gulvet i det rommet hvor du har observert mest gnageraktivitet.
 • Plasser enheten slik at den ikke er skjult bak møbler, skap eller lignende, da dette kan redusere effekten av lydbølgene.
 • Husk: ultralyd trenger ikke gjennom vegger eller vinduer. For dekning i flere rom, vurder å skaffe flere apparater.

2.Tilkobling:

 • Koble enheten til en 220 volt stikkontakt. En indikatorlampe skal lyse opp for å bekrefte at enheten er aktivert og fungerer.

3.Sikkerhetstiltak:

 • Produktet er menneske- og dyrevennlig. De høyfrekvente lydbølgene påvirker kun gnagere, noe som betyr at lyden ikke vil forstyrre andre beboere eller kjæledyr i hjemmet.
 • Enheten er trygg for både små barn og kjæledyr, ettersom den ikke bruker gift eller kjemikalier.

4.Vedlikehold:

 • Ultrasonisk Lydbølger - Protect Home krever minimalt vedlikehold. Tørk av med en fuktig klut ved behov.
 • Kontroller regelmessig at enheten fortsatt er aktivert, spesielt etter strømavbrudd.

5.Råd for maksimal effektivitet:

 • Kombiner bruk av Ultrasonisk Lydbølger med tetting av inngangspunkter og sprekker for å hindre at gnagere trenger inn.
 • Implementer gode sanitære tiltak, som riktig søppelhåndtering og en ryddig grunnmur.

Alternativer

Tilbehør