Antibakteriell desinfeksjon spray

Varenr: 30009056

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Antibakteriell desinfeksjon med 80% etanol - klar til bruk. Spesielt egnet for desinfisering av overflater, dørhåndtak, tastatur, mobil, nettbrett, samt annet utstyr og verktøy. 

Desinfeksjonsmiddel på spray flaske. Spray på overflaten, la virke i 30-60 sekunder. Tørk av med ren klut.

Overføring av Coronavirus generelt skjer mye oftere gjennom luftveisdråper enn gjennom f. eks.  hudceller, hår, klær og sengetøy. Nåværende bevis tyder på at det nye Coronaviruset kan forbli levedyktig i timer til dager på overflater laget av forskjellige materialer. Rengjøring av synlig skitne overflater etterfulgt av desinfeksjon er et godt tiltak for å forebygge Coronasmitte og andre virale luftveissykdommer i miljøer.
 

Les også om overflatesmitte fra Forskning.no HER. 

Innhold: 
500 ml
 

Faresetninger: 
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/ gnist/ åpen flamme/ varme overflater. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Ved kontakt med øyne: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Forsett skylling. Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

For mer informasjon, se sikkerthetsdatablad