SnegleStopp 5 liter - A Green Way

Varenr: 30008189

SnegleStopp 5 liter - A Green Way er produsert av 100% naturlig forekommende materiale, nemlig komprimert ull. Kan brukes i organiske hager. SnegleStopp 5 liter - A Green Way produseres uten plantevernmidler og biocider og har ingen negativ innvirkning på økosystemet. Er mot mordersnegler utendørs. 

- Dekker ca 100 meter ved utleggelse i barriere på 1,5 - 2 cm.
- Fyll på hvis barrieren blir tynn eller får gap/hull i seg
- Vannavvisende pellets 
- Øko-vennlig og kjemikalie fri pellets som ikke skader andre dyr


SnegleStopp 5 liter - A Green Way holder også jorda fuktig og har en gjødslende effekt.

100% naturlig forekommende materiale.
Kan brukes i organiske hager.
SnegleStopp 5 liter - A Green Way inneholder ingen plantevernmidler eller insektmidler.

SnegleStopp 5 liter - A Green Way beskytter plantene og avlingene dine fra mordersnegler - uten bruk av plantevernmidler.
SnegleStopp 5 liter - A Green Way danner en beskyttende barriere rundt planter og avlinger der mordersnegler ikke er velkomne.
SnegleStopp 5 liter - A Green Way er laget av 100% naturlig forekommende materiale, nemlig ull.
Ullen komprimeres til små pellets som ekspanderer når den er oppløst med vann.
Sneglene liker ikke å krype over ullranden, og holder seg derfor borte.

Drapssnegler / mordersngegler har et virkelig dårlig rykte.
De gnager på både prydplanter og avlinger, noe som ikke bare ødelegger hagenes utseende, men det har store konsekvenser for avlingene.
SnegleStopp 5 liter - A Green Way er et unikt produkt som ikke bare fungerer som en barriere som snegler ikke liker å krype over.
SnegleStopp 5 liter - A Green Way legger seg som et teppe, og holder derfor jorden fuktig og har dessuten en gjødslende effekt.
På grunn av sin oppførsel har SnegleStopp 5 liter - A Green Way ingen negativ innvirkning på økosystemet da det ikke påvirker det andre dyrelivet fra f.eks. hagens mange bruksdyr, som meitemark, etc.

Snail Barrier Free A Green Way er bra for å holde sneglene unna, men for effektiv kontroll anbefales det å bruke Snail Barrier Free A Green Way regelmessig.
Å ha et rikt dyreliv i hagen kan være en fordel - ettersom noen dyr faktisk hjelper til med å holde mordersneglbestandene nede.
Fugler, pinnsvin, amfibier og noen andre sneglearter spiser spekkhuggens egg og unger.
Drapssnegler vil neppe bli fullstendig utryddet, så ved å bruke midler som ikke er skadelige for andre dyr og skaper gode forhold for de fordelaktige dyrene, kan naturen selv bidra til å bekjempe drapssneglens eksistens.

Ingredienser i sneglbarriere gratis en grønn måte:
Komprimert ull.

Gir en naturlig barriere av komprimert ull som ikke sneglene klarer å skrype over. Produktet er testet ut i samarbeid med en biolog i Norge som driver med økologisk matproduksjon og produktet fungerer bra. SnegleStopp 5 liter - A Green Way inneholder ingen biocider og har ingen negativ påvirkning på økosystemet.
 

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Alternativer