Snegle middel - Ferramol - Neudorff 0,5 kg

Varenr: 30009445

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Snegle middel - Ferramol - Neudorff  holder brunsneglene unna hagen!
Ferramol inneholder stoffer som lokker til seg brunsnegler, og etter å ha spist av plantene mister de appetitten, graver seg ned og dør, i løpet av få dager. Middelet er ufarlig for husdyr, mennesker og nytteinsekter. Ferramol virker umiddelbart - ingen ventetid. Gjenta gjerne behandlingen noen ganger for å oppnå best mulig resultat.

Se også vår effektive og unike snegleplukker: TRYKK HER!  

Størrelse
Vennligst velg en variant!

- Tilsatt åte som tiltrekker snegler
- Inneholder jernfosfat
- Skader ikke mennesker og dyr
- Ferramol virker umiddelbart - ingen ventetid
- Skånsom mot pinnsvin, meitemark, bier og andre nyttedyr og -insekter
- Dosering: 5 g/m² som fordeles jevnt utover.


Mot snegler på alle kulturer. Inneholder åte for Brunsnegl og åkersnegl.

Få timer etter at sneglene har spist produktet mister de matlysten, og derved forhindres videre skade av kulturplanter. Ved bruk av Ferramol mot snegler kommer det ingen slimavsondering fra sneglene i hage eller bed. Sneglene graver seg ned i jorden og dør etter noen dager ved inntak av middelet. Av den grunn finner man sjelden døde snegler i hagen etter bruk av produktet. Produktet brytes raskt ned, og dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede områder. Det er viktig å komme i gang med bekjempelse av snegler tidlig. Gjentatt behandling er ofte nødvendig. Inneholder jernfosfat.

Innhold: 
500g - 1 kg - 2,5kg

Aktivt stoff: 
Åtekorn med 1% jern-III-fosfat (=10,0 g/kg jern-III-fosfat) 

Ytterligere informasjon: 
Preparatet er ikke kategorisert som farlig etter forordning (EF) Nr. 1272/2008 [GHS].

Dosering: 
5 g/m² som fordeles jevnt utover.
Snegle middel - Ferramol - Neudorff er et resultat av moderne produksjonsteknologi. Når pelletsene strøs på jorden absorberer de fuktighet. De sveller opp og blir svært attraktive for snegler. Den avanserte formuleringen gjør at pelletsene holder formen også når fuktigheten deretter fjernes.

 

Hvordan fungerer Snegle middel - Ferramol - Neudorff? 
Inntak av Neudorffs Ferramol® Mot Snegler vil raskt stoppe snelger fra å spise. Etter få dager dør sneglene i hullene sine, så ingen døde snegler er synlige. Hvis overflaten er tørr, bør man vanne lett før man strør pelletsen utover. 

Pelletsen absorberer fuktigheten og blir mer attraktiv. Sneglene produserer ikke slim, men løser seg opp uten slimspor. Dette produktet skiller seg fra metaldehydbaserte pellets som får sneglene til å dehydrere etter å ha produsert store mengder slim.


Atferd på brunsnegler:
Brunskogsneglen finnes på fuktige steder med skygge. Den er aktiv om natten når luftfuktigheten er høyere. Om dagen hviler den ofte under steiner eller i tett vegetasjon. Om været blir for tørt og varmt, lukker den åpningen til kappehulen mest mulig, for å spare på fuktigheten. Selv om den som andre snegler trives best om natten, kan den også sees om dagen i fuktig vær. Brunskogsneglen foretrekker åpne landskap. Overvintringen skjer ofte i komposthauger, steinhauger eller jordhuler.

Som de øvrige skogsnegl-artene lever den i første rekke av levende planter og hageavfall, men kan også spise åtsler, særlig av døde artsfrender. Dør en brunskogsnegl, tar det gjerne ikke lang tid før andre brunskogsnegler kommer og begynner å spise av den.

Brunskogsneglen er en uvanlig lite aggressiv art, og størrelsen på territorier og leveområdet justeres med bestandtetthetene. I motsetning til svartskogsnegl ser ikke brunskogsneglen ut til å ha noen øvre grense for hvor tette bestander den vil tolerere. Dette er noe av bakgrunnen for at brunskogsneglen i motsetning til andre skogsnegler kan ha masseforekomster om næringstilgangen er god nok.
 

Alternativer