Mus- Og Rottejager Swissinno - Opptil 30 kvm

Varenr: 30008626

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Stilfull lydrepellent som avgir en konstant høyfrekvent ultralys som skremmer bort mus og rotter, men som ikke kan høres av mennesker, katter eller hunder.

- Drives på 230V
- Dekker opptil 30 kvm
- Plasseres strategisk
- Hunder, katter osv hører ikke lyden
- Skremmer bort gnagere


Plasser lydrepellenten fri fra omgivende objekter, feks møbler, vegger, glass eller lignende. Avgir en kontinuerlig høyfrekvent lyd som skremmer bort mus og rotter, men som ikke er hørbar for mennesker. Denne går på 220v og dekker et område på 30 kvaderatmeter. Swissinno Solutions Mus & rottejager 30 påvirker ikke elektronisk utstyr slik som pacemaker, fjernkontroller, etc. Den er helt ufarlig for mennesker og dyr og er helt ufarlig.Avgir en kontinuerlig høyfrekvent lyd som skremmer bort mus og rotter, men som ikke er hørbar for mennesker. Denne går på 223v og dekker et område på 30 kvaderatmeter. Swissinno Solutions Mus & rottejager 30 påvirker ikke elektronisk utstyr slik som pacemaker, fjernkontroller, etc. Den er helt ufarlig for mennesker og dyr, men vær varsom ved å plassere den i nærheten av tamme gnagere som er kjæledyr.
 

Swissinno Solutions Mus & rottejager 30 from Skadedyrbutikken AS on Vimeo.

Generelt om lydreppelenter:
Lydreppelenter er kun beregnet for innendørs bruk. Den plasseres nær gulvet, men ikke bak møbler, skap eller lignende da dette minsker/fjerner effekten av lydbølgende. Ultralyd går heller ikke igjennom vegger, vinduer eller lignende og flere lydrepellenter er derfor nødvendig ved aktivitet i flere rom. Alle våre lydreppelenter er produsert av seriøse produsenter av skadedyrprodukter. Apparatene sender ut høyfrekvente lydbølger som ikke kan oppfattes med det menneskelige øre, men som i følge produsentene bare rotter og mus kan oppfatte. Disse lydbølgene vil for rotter og mus oppleves så ubehagelige at de vil holde seg borte fra området hvor lydreppelenter er riktig tilkoblet.

Effekten av ultralyd mot rotter om mus er fortsatte svært omtvistet da det finnes lite uavhengig vitenskapelig dokumentasjon på at disse apparatene fungrerer og vi kan derfor ikke gi deg som kunde noen garanti på at du oppnår et ønsket resultet. Grunnet manglende vitenskapelig dokumentasjon anbefaler ikke Folkehelseinstituttet bruken av lydrepellenter. Effektiv og vellykket skadedyrkontroll er alltid en kombinasjon av flere elementer. Tetting og sanitasjon (fjerning av elementer som gjør at gnagerne trives) er alltid grunnleggene. Kontakt oss for råd og veiledning - hos Skadedyrbutikken.no er det autoriserte skadedyrbekjempere med over 100 års erfaring som er tilgjengelig for deg som kunde.

Alternativer