Mus- Og Rottejager Radarcan - Opptil 500 kvm

Varenr: 30008443

Radarcan 500 - mus og rottejager - Toppmodellen til Radarcan! Kan også brukes utvendig der den dekker opp til 100 kvm. Innvendig dekker det ultrasoniske apparatet opp til 500 kvm. Radarcan kan også benyttes der det er problemer med flaggermus.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Radarcan 500 - mus og rottejager
- Dekker opptil 100 kvm utvendig
- Dekker opptil 500 kvm innvendig
- Kan brukes mot flaggermus
- Fint design
- 230V

Generelt om lydreppelenter:
Lydreppelenter og ultralyd går heller ikke igjennom vegger, vinduer eller lignende og flere lydrepellenter er derfor nødvendig ved aktivitet i flere rom. Alle våre lydreppelenter er produsert av seriøse produsenter av skadedyrprodukter. Apparatene sender ut høyfrekvente lydbølger som ikke kan oppfattes med det menneskelige øre, men som i følge produsentene bare rotter og mus kan oppfatte. Disse lydbølgene vil for rotter og mus oppleves så ubehagelige at de vil holde seg borte fra området hvor lydreppelenter er riktig tilkoblet.

Effekten av ultralyd mot rotter og mus er fortsatte svært omtvistet da det finnes for lite uavhengig vitenskapelig dokumentasjon på at disse apparatene fungrerer og vi kan derfor ikke gi deg som kunde noen garanti på at du oppnår et ønsket resultet. Grunnet manglende vitenskapelig dokumentasjon anbefaler ikke Folkehelseinstituttet bruken av lydrepellenter. Effektiv og vellykket skadedyrkontroll er alltid en kombinasjon av flere elementer. Tetting og sanitasjon (fjerning av elementer som gjør at gnagerne trives) er alltid grunnleggene. Kontakt oss for råd og veiledning - hos Skadedyrbutikken.no er det autoriserte skadedyrbekjempere med over 100 års erfaring som er tilgjengelig for deg som kunde.

Kan katter og hunder bli berørt av lyden? 
Nei, de vil ikke bli påvirket av lyden. 

1. Koble enheten til strømnettet (240 V). Selv om dette apparatet kan benyttes utvendig må det beskyttes mot regn og fra å komme i direkte kontakt med vann. De 2 indikatorene på fronten vil komme på. En vil stå på, den andre vil starte å blinke. Enheten begynner å jobbe. 
2. Pass på å ikke dekke til fronten på apparatet når det er i drift. Fronten skal vendes mot det området som skal beskyttes. Pass på at det ikke finnes noen hinder mellom fronten og området som skal beskyttes, som vegger, møbler, glass, med mer for å sikre best mulig spredning av ultralyd. 
3. Apparatet bør ikke brukes i kombinasjon med musegift, siden de to metodene er motstridene. 
4. Det kan ta opp til 3 uker med kontinuerlig bruk av apparatet for at musene er fullstendig borte. 
5. Hvis man har en gnager til kjæledyr, må man sørge for å holde denne utenfor lydjagerens rekkevidde for å unngå at dyret blir plaget.

Alternativer