Mus- og rottefelle - Automatisk gassdrevet - Multikill - Komplett

Varenr: 30009568

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

NYHET! Meget effektiv og kraftfull slagfelle! Kan brukes til mus og rotter, og trenger ikke tilsyn for hver gang den utløses. Opptil 25 slag pr gasspatron ( multikill ).

Last ned en APP og ha kontroll over når fangsten har funnet sted.
For refill av gasspatron TRYKK Her:
GASSPATRON TIL STA 25 - HOLDER TIL 25 SLAG

Husk og tilsett lokkemiddel i fellen! Skal fylles på øverst i beholdere på fella. Kan anbefale dette lokkemidlet som blir brukt av skadedyrbekjempere verden over!

- Giftfri skadedyrbekjempelse på en enkel og human
- Ved bruk av gassdrevet stempel blir mus og rotter hurtig avlivet på en effektiv måte, helt uten bruk av gift.
- Nyskapende design med gjennomstrømming av lys og luft stimulerer gnagernes naturlige adferd.
- Døde mus og rotter faller automatisk ut av fellen, slik at rovdyr kan plukke de opp som mat. Eller så kan man selv plukke de og kaste de i naturen, evt i matavfallet.
- APP styrt elektronisk teller med NFC-teknologi. Krever telefon med NFC-leser og Android 7.0 eller iOS eller nyere
- Vern om miljøet med giftfri skadedyrbekjempelse
- Automatiske slag opptil 25 ganger med CO2 patron
- Unngår sekundær forgiftning av kjæledyr og rovdyr
- Betydelig mindre tidsbruk for oppfølgning sammenlignet med tradisjonelle feller


Fremtidens felle som også blir brukt av profesjonelle skadedyrbekjempere. Komplett sett med sikkerhets boks for vern av barnehender, og andre dyr.                
Effektiv, human, giftfritt, og meget sikkert for barn, og andre rovdyr.

Ta en titt på hvordan Appen fungerer:
TRYKK HER! 

Medfølger: 
SafeTrapAutomatic 25 ( selve fellen)
Skikkhetsboks som beskytter andre dyr, og barn
Nøkkel til sikkerhetsboksen
CO2-patron 16 g
Montering skruer


Forsiktighetsregler: 
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Andre bruksområder:
Denne fellen er hovedsakelig utformet for fangst av rotter og mus. Dersom du derimot bruker åte som er tiltrekkende for mår eller mink, vil fellen også virke effektivt for disse dyrene. Som et passende åtealternativ kan du benytte ferskt kjøtt eller fisk i naturlig form, noe som sannsynligvis vil tiltrekke seg mår og mink.

Som en erfaren autorisert skadedyrbekjemper med over 23 års erfaring, ønsker jeg å dele med dere en grundig guide til effektiv musebekjempelse i deres hjem eller hytter.
 
Viktigheten av grundig inspeksjon:
 
• Sjekk for musebånd og hjørnekasser: Gå nøye gjennom bygget og se etter manglende musebånd, spesielt i eldre hus. Vær oppmerksom på hjørnekasser, som ofte er kritiske inntrekkspunkter.
• Ryddig og oversiktlig grunnmur: Sørg for at grunnmuren er fri for skjulesteder som prydbusker og vedstabler.
• Eliminering av matkilder: Unngå å mate fugler og fjern nedfallsfrukt, da dette tiltrekker gnagere. Lukkede kompostbinger er også viktig for å unngå å tiltrekke skadedyr.
• Beskjæring av trær: Grenene som berører bygningen kan være en inntrekksrute for gnagere. Sørg for at disse er beskjært.
• Detaljert inspeksjon med lommelykt: Utforsk kjellerområder for tegn på mus, som utkast, musehull og avføring.
• Grundig inspeksjon av skjulte områder: Vær spesielt oppmerksom på loft, boder, og kjøkkenbenker. Sjekk bak skap og dra frem kjøleskap eller andre store apparater ved mistanke om museaktivitet i disse områdene.
 
Tiltak etter inspeksjon:
 
• Bekjempelse før tetting: Det er viktig å først fjerne skadedyrene før du tetter potensielle innganger. Musefeller bør plasseres der aktivitet er observert.
• Riktig bruk av musefeller: Skadedyrbutikken tilbyr et variert utvalg av musefeller for innendørs og utendørs bruk. Plasser dem strategisk der du har sett muselort eller andre tegn på mus.
• Utvendige sikre feller: Disse bør plasseres rundt hele bygningen for å fange mus før de kommer inn.
 
Bruk av musegift og restriksjoner:
 
Gift for private bruk: Private kan kun kjøpe musegift som ferdigfylte stasjoner. Gift i løsvekt er forbeholdt autoriserte skadedyrbekjempere og bønder med utvidet sprøytesertifikat.
• Forsiktighet med musegift: Vær oppmerksom på at bruk av gift kan føre til lukteproblemer dersom døde mus blir liggende i vegger eller etasjeskiller. Vårt utvalg inkluderer trygge, ferdigfylte stasjoner.
 
Tetting og forebygging:
 
• Montering av musebørster: En viktig del av tettingen er å installere musebørster. Vi tilbyr en rekke størrelser og pakkeløsninger som er enkle å montere og vedlikeholde.
• Tetting av mindre hull: For mindre innganger og rundt rørgjennomføringer, har vi effektive og patenterte løsninger.
 
Forebyggende tiltak:
 
• Sanitære forhold: Oppretthold renslighet og fjern potensielle skjulesteder for gnagere.
• Årlig utplassering av utvendige feller: Dette bør gjøres på sensommeren eller tidlig høst for å forhindre at gnagere etablerer seg innendørs.
 
Desinfisering etter Museinfestasjon. Sikre ditt Miljø:
 
• Kritisk Stedfortredende Skritt: Etter å ha fjernet mus, er desinfisering et nødvendig skritt for å eliminere risiko for smittsomme sykdommer.
• Mus som Sykdomsbærere: Mus kan bære og spre bakterier og virus, noe som gjør områdene de har vært i til potensielle helsefarer.
• Desinfisering for Sikkerhet: Grundig rengjøring og desinfisering av områder berørt av museaktivitet er avgjørende for et sunt miljø.
Effektive Desinfiseringsmidler: Skadedyrbutikken tilbyr et variert utvalg av spesialiserte desinfiseringsmidler for å håndtere enhver ettervirkning av museinvasjon.
• Helhetlig Løsning: Våre produkter sikrer ikke bare fjerning av mus, men også en reduksjon av helsefarene de kan medføre.
 
Ved å følge disse rådene og bruke de riktige produktene, kan du sikre et langvarig, musefritt miljø i ditt hjem eller på hytta.
 
Med vennlig hilsen,
Trond Evensen
Autorisert skadedyrbekjemper

Spørsmål: Hva er spesielt med Mus- og rottefellen - Automatisk gassdrevet - Multikill - Komplett?
Svar: Denne fellen er en nyhet som tilbyr en meget effektiv og kraftfull løsning for skadedyrbekjempelse. Den kan brukes både for mus og rotter og krever ikke tilsyn for hver gang den utløses, takket være evnen til å utføre opptil 25 slag per gasspatron.

Spørsmål: Er det noen digital komponent i dette produktet?
Svar: Ja, det er en app som lar deg ha kontroll over når fangsten har funnet sted. Den bruker NFC-teknologi for å telle og krever en telefon med NFC-leser og Android 7.0 eller iOS eller nyere.

Spørsmål: Er denne fellen sikker å bruke i nærheten av barn og kjæledyr?
Svar: Absolutt. Fellen kommer med en sikkerhetsboks som beskytter både barn og andre dyr. I tillegg er den giftfri, noe som eliminerer risikoen for sekundær forgiftning.

Spørsmål: Hvordan fungerer avlivningsprosessen, og hva skjer med de døde dyrene?
Svar: Mus og rotter avlives hurtig og effektivt ved bruk av et gassdrevet stempel, uten bruk av gift. Døde dyr faller automatisk ut av fellen, noe som gjør det mulig for rovdyr å plukke dem opp, eller de kan kastes i naturen eller matavfallet.

Spørsmål: Kan denne fellen brukes til andre dyr enn mus og rotter?
Svar: Ja, med passende åte som tiltrekker mår eller mink, kan fellen også være effektiv for disse dyrene. Ferskt kjøtt eller fisk fungerer godt som åtealternativ.

Spørsmål: Hva følger med i settet når man kjøper denne fellen?
Svar: Settet inkluderer SafeTrapAutomatic 25 (selve fellen), sikkerhetsboks, nøkkel til sikkerhetsboksen, en 16g CO2-patron og monteringsskruer.

For å gi en bærekraftsvurdering av produktet "Mus- og rottefellen - Automatisk gassdrevet - Multikill", kan vi vurdere flere aspekter:

  1. Giftfrihet: Produktet er giftfritt, noe som er positivt for miljøet da det reduserer risikoen for forurensning av jord og vannkilder. Dette er også bedre for dyrelivet i området, da det reduserer risikoen for sekundær forgiftning.
  2. Avfallshåndtering: Automatisk avlivning og fjerning av døde dyr reduserer behovet for menneskelig inngripen, noe som kan være mer hygienisk og effektivt. Men, det krever også at brukeren håndterer avfallet på en ansvarlig måte, enten ved å returnere det til naturen eller ved korrekt avfallshåndtering.
  3. Energiforbruk og materialer: Bruk av CO2-patroner betyr at fellen krever periodisk etterfylling. Det er viktig å vurdere hvordan disse patronene produseres og resirkuleres. Bruken av plast og metall i produktet bør også vurderes i lys av deres miljøpåvirkning og muligheten for resirkulering.
  4. Lang levetid og effektivitet: Produktet krever mindre tilsyn og har en lang levetid med opptil 25 slag per gasspatron. Dette kan redusere behovet for å kjøpe nye feller ofte, noe som er positivt for bærekraft.
  5. Digitalisering og teknologi: Bruken av en app for å overvåke felleaktivitet kan øke effektiviteten og redusere unødvendig kontroll og vedlikehold, noe som kan spare både tid og energi.
  6. Sikkerhet for andre dyr og barn: Sikkerhetsboksen og det giftfrie designet gjør at produktet er trygt for andre dyr og barn, noe som er en viktig faktor i bærekraftig skadedyrbekjempelse.
  7. Bruksområder: Evnen til å fange flere typer dyr øker produktets anvendelighet, noe som kan gjøre det til et mer bærekraftig alternativ til mer spesialiserte produkter.

Samlet sett tilbyr "Mus- og rottefellen - Automatisk gassdrevet - Multikill" flere bærekraftige fordeler, spesielt med tanke på giftfrihet og sikkerhet. Imidlertid er det viktig å vurdere hele produktets livssyklus, inkludert produksjon og avfallshåndtering av CO2-patroner og materialene som brukes i fellen.

Tilbehør

Alternativer