Avskrekkingsmiddel REVIRA mot jordrotter og grevling

Varenr: 30008231

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Det kjente merke Revira - Hus- og hytteeiere har lengde søkt etter et virksomt middel for å holde jordrotter og grevling unna områder de er uønsket på.

Revira granulat består av brente leirkuler (leca). Gjennom en spesiell teknikk utløser granulatet en fysikalsk funksjon som har vist seg meget virksom som avskrekking. Revira er et produkt vi har fått mye god tilbakemelding på, men det er fortsatt et veldig nytt produkt og det foreligger ingen uavhengig vitenskapelig dokumentasjon på effekten. Prinsippet er at de ville dyrene skal møte signalene i god tid før de når fram til området de ønsker å beite på. Derfor skal spredningen gjøres ca 3-15 meter fra kanten av området som skal beskyttes.

Granulatet spredes jevnt, ca 20-30 kuler pr. m2 og i ca 2 meters bredde. Spre granulatet som om man sår for hånd. Overdoser ikke. Etterlat ingen hull i sprerrebelte. Ved problemer med grevling kan produktet kombineres med andre type repellenter.

I plantefelt 
I tillegg til sperrebelte, beskrevet ovenfor, legg også en diagonal i 2 meters bredde gjennom plantefeltet, for å forsterke beskyttelsen.

Veier og viltulykker 
Brukes der dyrene beiter langs vegen eller krysser vegen på strekninger med dårlig sikt og der viltpåkjørsler er vanlig. Lag et gjerde på ca 2 meters bredde, 5-20 meter fra vegkanten, på begge sider av vegen. Lag åpninger på plasser med god sikt.

Teknikken er beregnet å fungere på dyr under normalt næringssøk. Jagede dyr under brunstperiode eller ved jakt er naturligvis vanskeligere å påvirke med "myke" metoder. Teknikken har dog vist seg å ha en meget god avskrekknings-effekt med korrekt bruk. I Tyskland har man for eksempel konstantert over 95% forbedret sikkerhet ved bruk langs veier, mot viltulykker.

Middelet trenger fukt for å sette i gang prosessen med avskrekking, og det er bra om det kommer regn eller snø etter at Revira er lagt ut. Virkningen begynner 3-5 dager etter at det er lagt ut. Revira er beregnet for bruk under normale omstandigheter. For jagede dyr under brunst eller i jaktperioder vil ikke produktet ha virkning. Effekten varer fra 3 til 6 måneder.

Revira lagres tørt og ikke i nærheten av streke strømkilder, for eksempel tekniske rom. Kan lagres i inntil 2 år uten å miste effekt.

Inneholder: 
2 liter granulat.

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Er dette et biocid?
Nei, det er ikke klassifisert som biocid. 

Alternativer