Mus

Skadedyrprodukter til Mus og gnagere

Mus trekker ofte inn i hus og hytter på høsten og vinteren. Det er som oftest småskogmus (liten skogmus) som trekker inn, men også storskogmus (stor skogmus), husmus og klatremus kan overvintre i bygninger. Mus er nysgjerrige og har liten frykt for ukjent mat. Derfor gnager de på det meste for å utforske ting og på denne måte komme seg til mat. Mus kan gjøre skade i konstruksjonen, er en potensiell smittespreder og kan forårsake luktskader.