Mink

Utseende:

- Brun pels, men blanding med rømte oppdrettsmink kan gi innslag av hvit og svart 
- 45-70 cm lang (inkludert halen) 
- Ekskrementer: pølseformet, fast, snodd og trukket ut i en spiss, oftest 6-8 cm lang og 1 cm tykk
 

Biologi og atferd:

Mink finnes over hele landet. Den er hovedsakelig knyttet til kysten, men finnes i innlandet i nærheten av vann, elver og bekker. Minken er nattaktiv og en dyktig klatrer. Føden består av kreps, frosk, fisk og andre dyr.

Skade:

Mink som kommer inn i bygninger kan rote til og ødelegge inventar, men minken gnager ikke. Urin og ekskrementer gjør det grisete og gir vond lukt. Vond lukt kan også komme fra råtten fisk hvis minken har ordnet seg matlager innendørs. Mink er en introdusert art til norsk natur, og den gjør stor skade ved at den dreper mye fugl og dyr. Den kan dessuten gjøre stor skade i fiskeoppdrettsanlegg.

Hvordan unngå Mink?

- Sikre bygningen ved å tette åpninger større enn 2,5 cm med skum, netting e.l. 
- Kan felles hele året uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften). 
- Slag- eller levendefangstfeller med fisk som åte kan benyttes. 
- Bruk av gift er ikke tillatt . 

Kilde: FHI Avdeling for skadedyr

PRODUKTER MOT MINK