/Files/Images/Kvikksølv forbud - Magasin_1.jpg

I 2023 blir lysrør med kvikksølv faset ut

EU har vedtatt å fase ut flere vanlige typer lysrør som brukes i hjem og på arbeidsplasser på grunn av deres innhold av kvikksølv. Når lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften gradvis forsvinner fra markedet, vil det føre til betydelig mindre kvikksølvforurensning i miljøet.
/Files/Images/Kvikksølv forbud - Magasin.jpg

Kvikksølv er en svært helseskadelig og miljøskadelig substans som har vært forbudt i mange elektriske og elektroniske produkter, inkludert enkelte lyskilder. Noen lysrør og sparepærer med kvikksølv har imidlertid vært unntatt fra forbudet på grunn av mangelen på alternative produkter.

De lysrørene og sparepærene som nå fases ut, er blant de mest brukte lyskildene. De finnes på kontorer, arbeidsplasser, skoler og i private hjem. De brukes også i industrielle omgivelser. Heldigvis finnes det i dag gode kvikksølvfrie alternativer som LED-lysrør og LED-pærer.

I tillegg til lysrør som fases ut i 2023, gjelder denne overgangen også for skadedyrbekjempere og insektsfangere. Disse enhetene er ofte utstyrt med lyskilder for å tiltrekke og fange insekter. Tidligere har mange av disse enhetene benyttet lysrør som inneholder kvikksølv. Som en del av miljøverninitiativet er det nå behov for å fase ut disse lyskildene og erstatte dem med LED-lys fangere.

LED-teknologien har vist seg å være et effektivt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelle lysrør. LED-lys fangere bruker mindre energi, har lengre levetid og inneholder ikke kvikksølv. Dette gjør dem mer bærekraftige og mindre skadelige for både helse og miljø.

Overgangen til LED-lys fangere vil være en viktig milepæl for skadedyrbekjempere og de som bruker disse enhetene. Det vil ikke bare bidra til å redusere bruken av kvikksølvholdige lyskilder, men også gi bedre resultat og mer pålitelige metoder for å kontrollere insektpopulasjoner.

Som med lysrør, vil det være nødvendig for skadedyrbekjempere og de som har kjøpt insektsfangere å tilpasse seg de nye kravene og investere i LED-utstyr. Dette vil sikre at de fortsetter å levere effektive tjenester samtidig som de tar hensyn til miljøet og helseaspektene.

Denne overgangen understreker betydningen av å omfavne bærekraftige og miljøvennlige løsninger i ulike sektorer. Ved å erstatte kvikksølvholdige lyskilder med LED-lys, tar vi et viktig skritt mot å beskytte både naturen og menneskers helse.

"Det er en fantastisk nyhet for helse og miljø at lysrørene med kvikksølv forsvinner fra markedet og gradvis fra boliger, arbeidsplasser og andre bygninger. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Miljødirektoratet er aktivt involvert i arbeidet med å regulere kvikksølv og andre farlige stoffer, både nasjonalt og i EU," sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ifølge EU vil utfasingen forhindre at nesten 2000 kilo kvikksølv slipper ut i det europeiske markedet hvert år.

Lysrørtypene som vil fases ut i løpet av 2023 er:

T2-lysrør (utløper i februar 2023)
T12-lysrør (utløper i februar 2023)
Kompaktlysrør (CFL) (utløper i februar 2023)
T5-lysrør (utløper i august 2023)
T8-lysrør (utløper i august 2023)
Forhandlere som allerede har importert lysrør som vil bli forbudt i 2023, har tillatelse til å selge ut eksisterende lager, men de kan ikke anskaffe nye lysrør av disse typene etter forbudsperioden begynner.

Det er ikke nødvendig å bytte ut lysrør man allerede har, så lenge de er intakte. Det er bare når et lysrør knuser at man må være forsiktig.

"Når du skal kvitte deg med et lysrør, er det viktig å levere det til et godkjent mottak for spesialavfall. Lysrør regnes som elektrisk og elektronisk avfall

/Files/Images/Trond_i_mikro_lupe.png

I 2023 fases kvikksølvholdige lysrør ut i EU. Dette bidrar til å redusere miljø- og helsefarlig kvikksølvforurensning. LED-lysrør er et godt alternativ. Skadedyrbekjempere og insektsfangere vil også bytte til LED-lys for mer effektiv og miljøvennlig kontroll. Disse tiltakene fremmer bærekraftige løsninger.

- Trond Evensen - Autorisert skadedyrbekjemper
Elektrisk insektfanger - Insectron - Limplater - Veggmontert - LED
30010347
kr 8 879,00
eks. MVA (kr 7 103,20)
Elektrisk insektfanger - Insectron - Grill - Takmontering - LED
30010351
kr 11 299,00
eks. MVA (kr 9 039,20)
Insektfanger - Insect-o-cutor Infinity - nr 4 i serien
30010333
kr 12 319,00
eks. MVA (kr 9 855,20)
Insektfanger - Insect-o-cutor Infinity
30008935
kr 5 499,00
eks. MVA (kr 4 399,20)
Omniveo2 - LED - Elektrisk insektfanger
30010306
kr 4 899,00
eks. MVA (kr 3 919,20)

Relaterte artikler