/Files/Images/Stripet1.jpg

Stripet borebille - kan gjøre stor skade

Stripet borebille (Anobium punctatum) har lokale navn som mit, mott og mår. De sirkelrunde, 1-2 mm store hullene som ofte sees i møbler og treverk, er nok bedre kjent enn billene selv. Disse hullene, hvor de voksne billene har gnaget seg ut, er oftest spor etter tidligere angrep. Stripet borebille kan under enkelte forhold gjøre stor skade i treverk.

Hvordan bekjempe stripet borebille?

For å unngå at angrep utvikler seg, kan en anvende følgende metoder:

 

- Reduksjon av fuktighet

Et hus med angrep av stripet borebille vil oftest ha et problem med fukt. For å bli kvitt billene, er derfor reduksjon av fuktighet det viktigste bekjempelsestiltaket.  Først må årsaken til fuktigheten finnes. Lekkasjer i rør, sig fra grunnvann, dårlig drenering, mye vegetasjon inntil vegger, dårlig isolerte vegger med medfølgende kondensproblemer og tette takrenner er noen eksempler på tilstander som fører til fuktige forhold i hus. Særlig utsatt er gulv over krypkjellere.

Generelle fuktighetsreduserende tiltak inkluderer utbedring av ventilasjon, isolasjon av yttervegger for å hindre kondens, skifte av drensrør og fuktisolasjon, oppvarming og bruk av avfukter. Det kan være lurt å ta kontakt med noen som har kompetanse på fuktproblemer i hus og som derfor kan foreslå de rette tiltakene. Opptørking av et hus er en treg prosess som kan strekke seg over flere år. Angrepet av stripet borebille vil avta ettersom treverket tørker.

Møbler eller andre gjenstander som er angrepet kan flyttes til tørre, helårsoppvarmede steder. Angrepet vil da dø ut.
 

- Bruk av kulde
Angrepne gjenstander som lagres på et uoppvarmet sted kan bare kuldebehandles på sommeren. Resten av året vil billene være godt beskyttet mot kulde.  Gjenstander som har stått på et oppvarmet sted kan kuldebehandles hele året igjennom. Et par døgn ved -15 ºC tar liv av billene. Det er viktig at hele gjenstanden blir gjennomkald. Større gjenstander trenger lengre tid enn små for å bli gjennomkalde.

 

- Bruk av varme

For å bli kvitt angrep i møbler og mindre gjenstander, kan en varmebehandling være effektiv. Det er imidlertid viktig å være klar over at treverk kan sprekke når temperaturen øker, uten at fuktigheten i lufta økes samtidig. Dette problemet er størst om temperaturen stiger over 54 ºC. Alle stadier av stripet borebille dør etter én time på 48 ºC. Ved oppvarming av en gjenstand er det viktig at den blir gjennomvarm, og den må derfor stå ved denne temperaturen lengre enn én time. Større gjenstander trenger lengre tid enn små for å bli gjennomvarme.

 

- Behandling med kjemikalier

Impregneringsmiddel til bruk mot treskadedyr kan påføres overflaten av det angrepne treverket. Middelet trenger maksimalt 2-3 mm inn i treverket og vil i hovedsak beskytte mot ny egglegging. Voksne biller kan klekke etter endt behandling. Impregneringsmidler trekker ikke inn i malt treverk.

 

 

Hvordan ser stripet borebille ut? 
Stripet borebille tilhører familien borebiller (Anobiidae). Alle billene i denne familien har et hode som er gjemt under brystskjoldet, og med noen få unntak, tre lange antenneledd ytterst. Som voksen er stripet borebille 2,5-4,0 mm lang, brun med mange langsgående striper på dekkvingene. Dekkvingene har nedliggende hår. Stripet borebille kan lett forveksles med brødbille, som også er vanlig innendørs (se eget faktaark om brødbille). Denne har imidlertid utstående hår på dekkvingene. Bryststykket til stripet borebille har også en karakterinsikt v-formet opphøyning som vi ikke finner hos brødbillen.
Råteborebiller finnes i morkent treverk innendørs. En voksen råteborebille er imidlertid 5-6 mm lang, brunsvart og bør derfor ikke kunne forveksles med stripet borebille (se eget faktaark om råteborebille). Larvene til stripet borebille er gjemt inne i veden og sees derfor sjelden. De er hvite, krumbøyde og er maksimalt 5-6 mm lange rett før forpupping.

Hvordan kjennetegne spor etter stripet borebille? 
Treverk som er angrepet av stripet borebille, vil ha sirkelrunde 1-2 mm brede hull på overflaten. Dette er flygehull der den voksne billen har tatt seg ut. Larvene forpuppet seg i treverket rett under flygehullene. Inne i treverket vil det være ganger langsmed og på tvers av årringene. Gangene er runde i tverrsnitt og ikke bredere enn 2 mm.  I gangene vil det finnes mye lyst boremel. Dette kan også drysse ut igjennom flygehullene. Rundt hullene til de stripete borebillene er det ofte noen andre og mye mindre hull. Disse stammer fra en snylteveps som lever av borebillens larver.


Spor etter stripet borebille kan forveksles med spor etter myk borebille og råteborebille. Myk borebille gnager bare på overflaten av treverket og er avhengig av bark. Boremelet er tofarget, mørkt og lyst. Råteborebillen lever inne i råteskadet treverk. Flygehullene er 2-3 mm brede og derfor betydelig større enn hullene til stripet borebille.

Hvilken skade kan stripet borebile gjøre? 
Hvor stor skade stripet borebille kan gjøre avhenger både av miljøforhold og kvaliteten på treverket. Skadene vil bli størst om treverket kun består av splintved, hvis vedfuktigheten ligger mellom 18 og 30 % og temperaturen er i overkant av 20 ºC i sommermånedene. Under slike forhold kan treverket bli helt oppspist. I bygningsvirke der hele stokker er benyttet, vil vanligvis store deler bestå av kjerneved og skadene bare omfatte ytre deler av splintveden. I de tilfeller der bærende konstruksjoner er angrepet av stripet borebille, må alltid reststyrken i treverket vurderes. Bygningsvirke med høy fuktighet er også utsatt for soppangrep.

Relaterte artikler