Skjeggkre og eierskiftesaker

På bare fire år har skjeggkre gått fra å være et ukjent fenomen, til å bli en svært vanlig årsak til reklamasjon på boligkjøp. Forekomster av skjeggkre kan være svært ubehagelig og kan ha stor innvirkning på boligens markedsverdi. Om du har kjøpt en bolig med skjeggkre må det utarbeides en fagkyndig rapport, en reklamasjonsrapport.

Det er ikke det samme som en rapport som utarbeides for forsikringssaker! Årsaken er at forsikringsselskapene etterspør en annen type informasjon slik at de kan vurdere skade opp imot vilkår og forsikringsperiode, så de kan ta en erstatningsbeslutning. En reklamasjonsrapport som benyttes opp imot Avhendingsloven i en eierskiftesak er mer utdypende og beskriver en rekke flere faktorer.
 

Ved salg av bolig har selger en opplysningsplikt ovenfor kjøper i henhold til loven og fyller ut et egenerklæringsskjema som medfølger i salgsprospektet. Da skjeggkre blir ansett som et skadedyr og medfører til en verdiforringelse av boligen, er det opplysningspliktig ved salg. Å ha skjeggkre i en bolig er å anse som en vesentlig feil og mangel. Rettspraksis og forlik (rettslig og utenrettslig) innen skjeggkresaker ligger per i dag på et prisavslag nivå fra 10 % av kjøpesummen til 30 % av kjøpesummen for alle forhold som skjeggkre angrepet medfører – bekjempelse tiltak / reduksjon – bygningsmessige tiltak – og verdireduksjon på bolig.

Holder selger tilbake informasjon om aktivitet av skjeggkre i boligen, av den grunn for å oppnå en høyere pris - og det kan bevises, vil selger være ansvarlig for verditapet. Om selger ikke viste eller forstod at det var skjeggkre i boligen, for eksempel trodde det var aktivitet av sølvkre, blir det ansett som en skjult feil og mangel, og kjøper vil ha et krav mot selger da boligen avviker vesentlig fra forventet stand. Det hjelper ikke nødvendigvis å ha Boligselgerforsikring da flere av disse har egne unntak på verditap som omhandler skjeggkre.
 

I eierskiftesaker er det en kjøper og en selger. I denne prosessen kan selger tegne Boligselgerforsikring (tidl. Eierskifteforsikring) og kjøper en Boligkjøperforsikring. Nå finnes det ytterligere en mulighet med Gjensidige Forsikring sin Tilstandsgaranti.
 

Boligselgeforsikring 
Dette er en forsikring som dekker selgers ansvar etter Avhendingsloven. Kjøper kan ha et krav mot selger hvis boligen avviker vesentlig fra forventet stand. Aktivitet av skjeggkre vil være et slikt avvik.

Kan nevnes at Protector som har en markedsandel på godt over 50% av boligselgerforsikring nylig har forandret på sine vilkår, slik at de ikke lenger dekker verditapet i eierskiftesaker som omhandler skjeggkre. Protector dekker saksomkostninger, men dekker ikke tap utover dokumenterte utbedringskostnader. Der legges til grunn rimeligste løsning som gir et akseptabelt resultat/ en akseptabel utbedring.
 

Boligkjøperforsikring
Dette er en forsikring som gir kjøper advokathjelp når det oppdages vesentlige feil eller mangler ved kjøp av ny bolig. Av Boligkjøperforsikring er det Crawford og Help Forsikring som er ledende aktører på markedet.

Tilstandsgaranti. En Boligselgerforsikring er en vanlig måte å sikre seg mot negative overraskelser etter et salg. Dette betyr at et forsikringsselskap overtar ansvaret selger har i henhold til avhendingsloven. En slik forsikring ligger i bunn også hos Gjensidige Bolighandel. Men Tilstandsgarantien øker verdien av forsikringen.
 

Tilstandsgarantien skiller seg først og fremst fra en vanlig boligselgerforsikring ved at den ikke krever at en feil må være vesentlig. Hovedregelen er ellers at en feil må utgjøre mer enn 5 % av eiendommens verdi for at forsikringen skal gjelde. Men Tilstandsgarantien har kun en egenandel på 4 000 kroner, og dermed dekker den både små og store feil.

Garantien omfatter både selger og kjøper. De forholder seg til én felles part og risikerer ikke at en klagesak trekker ut på grunn av juridisk tautrekking mellom forskjellige forsikringsselskaper. Gjensidige sørger for at feil som dekkes blir reparert så raskt det lar seg gjøre. Målet er å gjøre prosessen så enkel og smertefri som mulig for alle parter.

Relaterte artikler