/Files/Images/Maur og maurskader i polystyren (Isopor).jpg

Maur og maurskader i polystyren (Isopor)

Norske skadedyrfirmaer har lenge advart om maurfaren ved bruk av polystyren som gulvisolasjon, best kjent som Isopor. Men produsentene nekter for at det er et problem og vil fortsatt ikke opplyse om risikoen på produktene.

Fra en produsent fikk jeg til og med en direkte oppfordring om å legge lokk på hele saken. Å snakke høyt om maurfare passer visst dårlig i markedsføringen

- Stein Norstein, biolog i Anticimex

Polystyren

Polystyren, bedre kjent som skumplast, Isopor, Jackopor, Glava EPS, Sundolitt og Styrofoam, er brukt som isolasjon i så godt som samtlige norske hus siden 1970-tallet. Materialet har mange fordeler, blant annet at det er billig. Norge er en storprodusent og eksporterer til flere titalls land i verden.

Men produsentene vil ikke opplyse om at maur liker å bygge tuer i materialet, mener Norstein. Han meldte fra til polystyrenbransjen om problemet første gang på 1980-tallet.

– Produsentene lukker øynene for problemstillingen. Ifølge lovverket skal en vare merkes med informasjon om fordeler, men også om svakheter man vet om. At produsenten ikke opplyser byggherrer og snekkere om maurfaren, er mot bedre vitende, sier Norstein.

Hugger opp

– Hvert år er det mange rettssaker som handler om maur i gulvisolasjonen etter huskjøp, der utbygger med hånda på hjertet kan si at han ikke visste om maurfaren. Så blir det en runddans med krav, advokater og lange rettsrunder, sier Stein Norstein.


Polystyren er et kunstig material. Mauren spiser det ikke, men gnager ganger i det som de kan bo i. Polystyren er mye lettere å grave i enn treverk.
Saneringen kan koste flere hundre tusen kroner. Kanskje må reiret identifiseres. Det betyr gjerne å hugge opp 30-40 kvadratmeter murgulv for å finne tua. Der mauren bor, er isolasjonen gjennomhullet.

En annen som har ført en årelang kamp for at produsentene skal opplyse om maurfaren, er Kenneth Ervik i Nokas Skadedyrkontroll.


– Vi som er ute i felt ser omfanget av maurskadene i polystyren. Det er et stort problem at snekkere og murere ikke vet om faren. Og årsaken er at produsentene unnlater å opplyse om den, sier Ervik, som er SBTF-sertifisert takstmann – spesialisert innen skadedyr.


Nøyaktige tall for maurangrep i isolasjon finnes ikke, men en uformell rundspørring Folkehelseinstituttet gjorde blant skadedyrselskaper i 2010 viste at cirka 40 prosent av alle maurproblemer kan relateres til polystyren.


– Maur må ha varme for å våkne og bevege seg rundt. Hvis du har maur inne om vinteren, er det ganske sikkert at du har maur i konstruksjonen. Har du attpåtil varmekabler i gulvet, er faren stor for at du har maur i isolasjonen. Kombinasjonen av varmekabler og myke isolasjonsmaterialer er perfekt bosted for stokkmaur, sier Ervik.


Folkehelsa bekymret
Etter rundspørringen i 2010 sendte Folkehelseinstituttet en formell bekymringsmelding om bruk av polystyren i bygninger til Statens bygningstekniske etat, som i dag heter Direktoratet for byggkvalitet.
 

– Med bakgrunn i problemene vi kjenner til med polystyren og maur, er vi bekymret over den stadig økende bruken av dette isolasjonsmaterialet, heter det i brevet.


Produsentene av polystyren har ikke tenkt å endre sin praksis.


– Vi ønsker å opptre korrekt og gi riktig informasjon om produktene. Produsentene forholder seg til konklusjonen fra Sintef Byggforsk, Norges fremste ekspert på bygg og byggskader, sier formann Bengt Bøyesen fellesorganisasjonen EPS-gruppen.

I en artikkel i fagbladet Bygningsindustrien fra i fjor skriver seniorforskerne Trond Bøhlerengen og Peter Blom i Sintef at maur i skumplast er et velkjent problem, men at omfanget av tekniske skader er overdrevet. Maurganger i polystyren svekker i liten grad isolasjonsevnen eller konstruksjonens bæreevne.


– Sintefs undersøkelse anslår bygningsmessige skader fra maur til å være små, hvilket jeg er enig i. De uttaler seg ikke om hvor hyppig problemet er eller hvilke plager det innebærer for folk som opplever, ei heller hvilke kostnader som er forbundet med å fjerne maurangrepet, sier Kenneth Ervik.


Norstein og Ervik anslår at bekjempelse av maur i polystyren koster norske boligeiere 20-30 millioner kroner årlig.


Tapte sak
Stein Norstein i Anticimex tror de fleste utbyggere vil fortsette å bruke polystyren.
 

– Det er et billig, enkelt og et bra produkt. Men de som er redd for å få maur i huset bør få en mulighet til å velge noe annet, sier Norstein.


Alternativene finnes, om enn mer kostbare. For eksempel lager selskapet Foamglas isolasjon laget av små celler av glass. Da Foamglas Nordic begynte å markedsføre materialet som maursikker isolasjon, gikk EPS-gruppen til Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) og klaget på ordbruken i markedsføringen.

I august 2017 dømte utvalget til fordel for Foamglas. Selskapet har rett til å markedsføre produktene som maursikker isolasjon, samt å vise fram maurskadet polystyren på messer, foredrag eller lignende.

 

Relaterte artikler