/Files/Images/Flått.jpg

Hvordan unngå flått

I hagen hjemme er det mulig å redusere mengden med flått ved å holde vegetasjonen og gresset kort. Men det er vanskelig å redusere flått vesentlig da flåtten er hardfør.

Problemet med flått er størst når man skal ut på tur og da fornuftig å utøve godt «flåttvett». Viktig kunnskap er at flått bør fjernes så fort som mulig. Derfor viktig at man sjekker hverandre underveis – og etter turen er ferdig dersom man er flere som går på tur sammen. Flåtten har med seg to type sykdommer; Borrelia-bakterien og TBE-viruset. I motsetning til borrelia-bakterien kan nemlig TBE-viruset overføres idet flåtten biter seg fast.  I tillegg til å utøve godt «flåttvett», kan man forebygge TBE gjennom vaksinasjon dersom du blir ofte bitt av flått og ferdes i områder der det er rapportert humane tilfeller av TBE


SLIK UNNGÅR DU FLÅTTBITT

Benytt mygg og flåttmiddel med DEET.
Dekk til huden når man ferdes i områder med mye flått. Det finnes nå også egne «flått-klær» som kan benyttes og forebygger for flått.
Lyse klær kan benyttes så det blir enklere å oppdage flått.
Bruk godt opparbeidet sti og vei, unngå høyt gress og vegetasjon.
Sjekk dere selv, hverandre og barna ofte. Flåtten kan krype rundt i flere timer før den biter seg fast.
Dersom man oppdager flått på kroppen, fjern flåtten så fort som mulig. Husk at i motsetning til borrelia, kan TBE-viruset overføres idet flåtten biter.
Har du med deg hund på tur? Sjekk også hunden for flått da de kan flytte seg over fra dyr til mennesker. Dersom man har katt, bør også denne kontrolleres ved jevne mellomrom.  
Dersom man oppdager et rødlig utslett rundt et bittsted, eller andre symptomer etter flåttbitt, oppsøk lege.
TBE (hjernebetennelse fra flått) kan også forebygges ved vaksine
– snakk med din nærmeste reiseklinikk, lege eller apotek dersom du blir ofte bitt av flått.

 

 

FLÅTTMIDDEL TIL MENNESKER

For å beskytte deg selv mot flått, og eventuelle smittestoffer et bitt kan føre med seg, er forebyggende tiltak viktig.

På tur er det smart å følge overnevnte råd og tips. I SkadedyrButikken.no har vi en rekke produkter mot flått, alt fra klær som forebygger til ulike mygg/flått spray som inneholder dietyltoluamid (DEET). Midlene har vist seg å holde flåtten borte, og kan brukes sammen med andre forebyggende tiltak.

Relaterte artikler