/Files/Images/Bushman.png

Bushman - Verdens beste myggmiddel?

DEET anbefales av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og av Folkehelseinstituttet (FHI) som det mest effektive virkestoffet for å beskytte seg mot mygg og brukes anslagsvis av 200 millioner mennesker hvert år.

Når det kommer til myggmidler må man først starte med å se på hva som er det beste virkestoffet mot mygg, og da må man dykke litt ned i kjemiens verden. Man tenker kanskje at alle myggmidler inneholder mye av det samme? Men slik er det nødvendigvis ikke. Myggmidler kan inneholde forskjellige type virkestoffer og det som er ansett som det mest effektive virkestoffet er DEET (Dietyltoluamid).

 

DEET anbefales av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og av Folkehelseinstituttet (FHI) som det mest effektive virkestoffet for å beskytte seg mot mygg og brukes anslagsvis av 200 millioner mennesker hvert år. DEET ble utviklet på 40-tallet som et resultat av at amerikanske militære var utplassert i verdensdeler med høy risiko for myggbåren sykdom. Det finnes ulike teorier for virkningsmekanismen til DEET, blant annet:  

(a) middelet fungerer ved å forstyrre myggens antenner og lokaliseringsevne og/eller

(b) fordampet DEET skaper en avstøtende luktbarriere for myggen.

 

Se video på den utrolige effekten av DEET har på mygg.

 

Men jeg har hørt at DEET er farlig?

Dette med at bruken av DEET er farlig kommer stadig opp, men Uten­lands­ke stu­di­er av DEET brukt på fore­skre­vet måte, vis­te ingen på­vi­se­li­ge hel­se­ef­fek­ter. Men som med all bruk av biocider må bruksanvisningen leses og følges! For eksempel skal ikke Myggmiddel og solkrem kombineres. Dersom man ønsker å kombinere DEET og solkrem, er det anbefalt å applisere solkrem først, vente til solkremen har trukket inn, og deretter applisere myggmiddelet. Årsaken er at den transdermale penetrasjonen av DEET seksdobles dersom myggmiddelet påføres under solkrem. Samtidig applisering av DEET og oksybenzon-baserte solkremer, øker den transdermale penetrasjonen av begge virkestoffene, og reduserer solkremens effekt. Midler med DEET skal påføres i henhold til instruksjoner og gjøres det, er bruken av DEET trygt.

Under ser du mygg og flått avvisende t-skjorte og bukse:

 

 

I forhold til miljøet er DEET er svakt gif­tig for fug­ler, fersk­vanns­fisk og vann­in­sek­ter. Så det skal utvises forsiktighet ved påføring av produkter DEET for å forhindre at bakken blir sølt til av sprut, drypp og/eller tåkesprøyte.

 

Men hva med gravide og ammende?

I den norske produktgodkjenningen av myggmidler med mer enn 20% DEET angis det at produktene ikke bør brukes av gravide eller ammende. Det er ingen konkret vitenskapelig dokumentasjon for disse restriksjonene, men dette er en vanlig "føre var" tilnærming når en produsent ikke kan dokumentere fravær av risiko. I retningslinjene fra Folkehelseinstituttet er det ingen restriksjoner for bruk av myggmidler med DEET til gravide og ammende, men generelt anbefales ammende å unngå applisering på områder som kan føre til at diebarnet får midlet i seg.

 

Det foreligger én dobbeltblindet studie på bruk av DEET hvor 449 av 897 gravide i andre- og tredje trimester appliserte 1,7 g DEET daglig fram til fødsel. Det ble ida IKKE observert negative effekter på overlevelse, vekst eller utvikling det første leveåret. DEET ble funnet i navlestrengsblod hos 8%.

 

Bushman myggmiddel

I tillegg til å ha et høyt innhold av et effektivt virkestoff kan annet innhold også påvirke effekten på mygg. I tillegg er andre faktorer viktig når man velger myggmiddel. For eksempel holdbarheten, vann- og svette bestandighet, lukt, konsistensen og erfaringer.

 

Og det er her Bushman myggmiddel kommer best ut.

 

Bushman sin historie strekker seg helt tilbake til 80-tallet, der en australsk kjemiker med Tom Bethurem utviklet produktet. Australia med sine nordlige sumper er svært beryktet for sine utfordringer med mygg- og andre bitende insekter. Bushman utviklet og forbedret i mange år under disse ekstremt vanskelige forholdene. Dette for å sikre maksimal beskyttelse og best effekt i de vanskeligste miljøene. Siden Bushman ble tilgjengelig for de australske og newzealandske markedene på begynnelsen av 1990-tallet, har salget økt jevnt og trutt til å bli det mest solgte insektmiddelet på markedet – nå med over 100 millioner solgte enheter. Og Bushman produktene er mange ganger «best i test» i forskjellige land gjennom mange år. Også i Norge der Aftonbladet/VG utførte test i 2019/2020:

 

 

Bushman myggmiddel er i Norge i to varianter:

Relaterte artikler