/Files/Images/jed-owen-ajZibDGpPew-unsplash.jpg

Bønder får lov å bruke mus- og rottegift igjen!

Bønder har lenge ønsket tilbake mulighet til å bruke mus og rottegift. Nå er ordningen kommet med tilleggs autorisasjon for gnagerbekjempelse på egen gård og er gjeldene fra 15. oktober 2018.

Skadedyrmidler

Skadedyrmidler til bekjempelse av rotter og mus og andre gnagere er biocider. I godkjenningen av biocidprodukter har man man tidligere skilt mellom produkter til private brukere og midler til godkjente skadedyrbekjempere. I forbindelse med at det kom nytt biocidregelverk i 2014 ble reglene for bruk av slike midler strammet inn, slik at det bare var profesjonelle brukere med godkjent skadedyrsertifikat som kan kjøpe og bruke midler for rottebekjempelse og produkter for bekjempelse av større museproblemer.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet ble det i 2018 sendt ut ut en høring om forslag om en utvidelse av autorisasjonsordningen for kjøp og bruk av plantevernmidler, slik at et tilleggskurs i gnagerbekjempelse skulle gi eiere av landbrukseiendommer mulighet til å kjøpe og bruke enkelte gnagermidler som til nå var forbeholdt godkjente skadedyrbekjempere. Nå er ordningen kommet på plass og gjeldene fra 15. oktober 2018. 

Bøndene er strålende fornøyd
Det er viktig å bekjempe gnagere i og rundt landbruksbygg, både for å hindre materielle skader og for å hindre smittespredning. Rotter og mus har generelt meget stor formeringskapasitet så fremt det er tilgang til mat, skjul og yngleplasser. Ved bekjempelse følger det en plikt etter forskrift om skadedyrbekjempelse til å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse, og som kan føre til ønsket resultat.

Gratis råd og veiledning
SkadedyrButikken har i mange år før forbudet kom i 2014 lang erfaring med bekjempelse av gnagere innen landbruk. Vi kan igjen tilby bønder profesjonelle produkter og like god service som tidligere. våre sertifiserte skadedyrteknikere er tilgjengelig for gratis råd og veiledning rundt de nye forskriftene gjeldene for bønder. 

For å kunne kjøpe mus- og rottegift må man ha fornyelse av autorisasjonsbeviset som man får ved gjennomføring av teoretisk del av norsk autorisasjonskurs for plantevernmidler med bestått eksamen og det må dokumenteres et forsatt yrkesmessig behov for autorisasjon. 

Ta kontakt med oss på telefon 40 60 11 11 for råd om hvordan du kan holde din egen gård fritt for rotter og mus. 

Relaterte artikler