/Files/Images/Huggorm.jpg

Huggorm rundt hytta

Huggorm rundt hytta eller huset er skremmende for mange. Huggormen er fredet og skal ikke bekjempes før den er til fare for mennesker.

Huggorm i hagen eller på hytta

I Norge har vi kun en giftig slange, det er huggormen. Hva er kjennetegnene på huggormen? Hvordan kan du bli kvitt hoggormen rundt hytta eller huset? Er hoggormbitt farlig? Vi skal gi deg svaret på det her!

Huggorm i Norge
Vi har tre frittlevende slangearter i Norge, hvor huggormen er den eneste som er giftig. Huggormen finner vi over hele Sør-Norge og så langt nord som til Rana i Hordaland.

Huggormen oppholder seg og trives best i lyngheier, fjell, i åpne skoger - helst da sammenrullet i solskinnet. Huggormen trives steder hvor den kan skjule seg og det er varmt. Så du kan finne huggormen i nærheten av steingjerder, under terrasser, busker, store steiner osv.

Hvordan ser huggormen ut?
Med sitt karakteristiske svarte sikksakkbånd på ryggen er huggormen lett gjenkjennelig. Fargen kan være grå(hanner) eller brun(hunner). Noen huggormer kan være helt mørke, da blir det vanskelig å se sikksakkbåndet.

Huggormen blir sjelden lenger enn 65 centimeter og veier mellom 150-200 gram. 

Kan jeg dø av et hoggormbitt?
Om du blir bitt av en huggorm, er ikke dette livstruende for de fleste av oss, men lege bør oppsøkes så raskt som mulig.

Om ikke huggormen blir provosert, løfter den opp eller tråkker på den, vil den som regel sky mennesker.

Et huggormbitt vil alltid gi ulike reaksjoner, det vil være seg alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning. En giftfjerner i tursekken vil hjelpe deg å trekke ut noe av giften om du aggerer raskt. Ca 30% av huggormbitt er tørrbitt der det ikke sprøytes inn gift, disse bittene er helt ufarlig.

Hvordan bli kvitt huggormen?
Huggormen er fredet, naturmangfoldloven åpner for felling av huggorm "dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr".

Å holde det ryddig rundt i hagen eller på hytta, ved å fjerne ugress, busker og kratt sørger for å eliminere skjulesteder for smågnagere og huggorm. Smågnagere tiltrekker seg huggormen, da disse er mat for huggormen. 

Skremme bort huggormen med vibrasjoner i bakken som huggormen opplever som fare er mye brukt. 

Man kan sette ut en huggorm felle, levende fangst, med et klebelig klister som ormen setter seg fast i. Hoggormen frigjøres lett ved å helle matolje over ormen, for så å forflytte huggormen til et annet sted. Det er veldig viktig at fellen holdes tilsyn med minst 3 ganger daglig.

Ønsker du ytterligere råd og veiledning? Snakk med oss på chat eller telefon 40 60 11 11.

Vi har dyktige autoriserte skadedyrbekjempere som kan komme ut å hjelpe deg, kontakt Rentokil Skadedyrkontroll.

Relaterte artikler