/Files/Images/Effektiv_flaggermusfjerning_i_tråd_med_norsk_lovgivning.png

Effektiv flaggermusfjerning i tråd med norsk lovgivning

Velkommen til Skadedyrbutikken.no - din kilde til effektive løsninger for skadedyrkontroll i Norge. Hvis du opplever utfordringer med flaggermus i ditt nærområde, kan vi hjelpe deg med lovlige og effektive metoder for flaggermusfjerning. Denne artikkelen vil gi deg verdifull informasjon om flaggermusfjerning i tråd med norsk lovgivning og hvordan Skadedyrbutikken.no kan bistå deg med å takle problemet.
/Files/Images/Effektiv_flaggermusfjerning_i_tråd_med_norsk_lovgivning_1.png

Flaggbæreres rolle i norsk natur

Flaggermus er beskyttede dyr i Norge, og det er viktig å forstå deres biologiske betydning før man utfører fjerningsprosedyrer.Som nattaktive insektetere bidrar de til å regulere mengden av skadelige insekter, som mygg og nattsvermere. En enkelt flaggermus kan spise hundrevis av insekter i løpet av en enkelt natt, noe som gjør dem til verdifulle allierte i bekjempelsen av skadedyr. og bidra til pollinering. I noen tilfeller kan imidlertid flaggermus forårsake uønskede problemer i boliger eller næringsbygg. I slike tilfeller er det nødvendig å handle i tråd med norsk lovgivning og ta i bruk skånsomme fjerningsmetoder.

Lovgivning om flaggermusfjerning i Norge

I Norge er flaggermusene beskyttet av Lov om naturmangfold (naturmangfoldloven) og Bernkonvensjonen. Det betyr at det er ulovlig å skade eller drepe flaggermus, ødelegge deres reir eller forstyrre deres naturlige habitat uten tillatelse fra relevante myndigheter. Det er derfor viktig å følge retningslinjene og samarbeide med spesialiserte fagpersoner for å sikre en lovlig og bærekraftig flaggermusfjerning.

Effektive metoder for flaggermusfjerning

  • Tetting av bygninger: En viktig del av flaggermusfjerning er å hindre at de får tilgang til bygninger. Tetting av sprekker, hull og åpninger rundt tak og vinduer vil bidra til å forhindre at flaggermusen kommer inn i bygningen.
  • Bruk av flaggermuskasser: I stedet for å fjerne flaggermusen fra nærområdet kan det være hensiktsmessig å tilby dem alternative bosteder. Flaggbærerkasser plassert i høyder som tiltrekker flaggermusene kan være et attraktivt alternativ og oppmuntre dem til å etablere seg et annet sted.
  • Riktig tidspunkt for fjerning: Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) bør sikring av bygninger der det forekommer flaggermus kun foretas i september måned. Det er viktig å unngå å forstyrre eller fordrive flaggermus fra bygninger hvis det er unger i kolonien. Derfor bør man unngå å forstyrre flaggermus i bygninger om sommeren.
  • Konsultasjon med eksperter: Det anbefales sterkt å konsultere skadedyrekspertise for å få riktig veiledning og assistanse i flaggermusfjerningsprosessen. Skadedyrbutikken.no har spesialiserte fagpersoner som kan hjelpe deg med å håndtere flaggermusproblemer i tråd med norsk lovgivning.

Skadedyrbutikken.no - din partner for flaggermusfjerning

Skadedyrbutikken.no er dedikert til å tilby trygge, effektive og lovlig godkjente løsninger for skadedyrkontroll i Norge. Våre eksperter har omfattende kunnskap om flaggermusfjerning og vil veilede deg gjennom prosessen for å sikre at alle tiltak utføres i tråd med norsk lovgivning.

Avslutning:
Når det gjelder flaggermusfjerning i Norge, er det viktig å være bevisst på norsk lovgivning og ta i bruk skånsomme metoder som respekterer deres beskyttede status. Ifølge Folkehelseinstituttets veileder skal sikring av bygninger der det forekommer flaggermus kun foretas i september måned. Ved å samarbeide med Skadedyrbutikken.no og følge anbefalingene fra FHI kan du være sikker på at du følger retningslinjene og tar riktige skritt for å beskytte både flaggermusene og deg selv. Ta kontakt i dag for å få hjelp til flaggermusfjerning og opprettholde et skadedyrfritt nærområde på en lovlig og bærekraftig måte.

Les også mere om flaggermus på WWF VERDENS NATURFOND.

/Files/Images/Trond_i_mikro_lupe.png

Flaggermusfjerning skal alltid utføres i tråd med norsk lovgivning for å sikre beskyttelsen av flaggermusene og opprettholde en bærekraftig tilnærming til skadedyrkontroll

- Trond Evensen - Autorisert skadedyrbekjemper
Overvåkningskamera - Utendørs - WI-FI
30010173
kr 979,00
eks. MVA (kr 783,20)
Flaggermus børste til tetting - 5 m x 8 cm
30010363
kr 494,00
eks. MVA (kr 395,20)
Flaggermustett - Xcluder - Startkit - 3 meter
30010368
kr 809,00
eks. MVA (kr 647,20)

Relaterte artikler