Grevling

Utseende:

- Svart og hvitt hode, grå rygg og svart under 
- Kropp 67-90 cm, hale 11-20 cm 
- Avføringen plasseres i spesielle toalettgroper utenfor hiet samt langs territoriets yttergrenser
 

Biologi og atferd:

Grevlingen finnes i hele Europa, i Norge finner vi de nordligste bestandene i Namdalen i Trøndelag. Den trives best i områder med løvskog kombinert med åpne områder. Føden består av meitemark, snegl, fugleegg, småpattedyr, røtter, bær, frukt m.m.

Skade:

Grevlingen gjør fra tid til annen skade på gressplener i sin jakt på meitemark og oldenborrelarver. Den kan da lage utallige hull i plenen. Den kan også ta tilhold under hus og terrasser, noe som mange føler er ubehagelig. Når den graver ut hiet sitt her kan det oppstå skade på bygningen, særlig ofte skjer dette på uthus og garasjer.

Hvordan unngå Grevling?

- Kan felles hele året, uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften). 
- Inngjerding kan holde grevlinger borte fra bygninger og hager. -
- Ulike fangstredskaper som fanger dyret levende kan benyttes, bl.a. fangstbås eller -bur. Dyrets vanlige føde benyttes som åte. 
- Bruk av gift er ikke tillatt . 

Kilde: Avdeling for skadedyr

PRODUKTER MOT GREVLING