Grevling

Grevlingen gjør fra tid til annen skade på gressplener i sin jakt på meitemark og oldenborrelarver. Den kan da lage utallige hull i plenen. Den kan også ta tilhold under hus og terrasser, noe som mange føler er ubehagelig. Når den graver ut hiet sitt her kan det oppstå skade på bygningen, særlig ofte skjer dette på uthus og garasjer.


Grevlingen finnes i lavereliggende områder på Sørøstlandet, langs kysten til Stavanger, i Midt-Norge, samt spredt nord til Bodø. Den trives best i områder med løvskog kombinert med åpne områder. Føden består av meitemark, snegl, fugleegg, småpattedyr, røtter, bær, frukt m.m.