Flaggermus

Utseende:

- Tynn flyvehud mellom forbein, bakbein og hale 
- Ekskrementer: minner om muselort, men består kun av insektrester. I tillegg er de tørre og smuldrer lett opp mellom fingrene.
 

Biologi og atferd:

I Norge har vi 13 arter. Flaggermus finnes over hele landet. De er hovedsakelig skumrings- og nattaktive, lever av insekter og føder kun én unge (om sommeren).

Skade:

Flaggermus kan bli et problem når de opptrer i boliger. De kan lage irriterende støy, spesielt under ynglingen. Møkk og urin kan medføre lukt og misfarging av gulv og vegger. Bitt ved håndtering av flaggermus har i utlandet forårsaket dødsfall pga. rabies, men dette er ikke registrert i Norge. Enkelte mennesker er redde for flaggermus og ønsker å fjerne dyrene selv om de ikke forårsaker skade. Saklig informasjon om dyrenes levevis hjelper som oftest. Flaggermus gnager ikke på ting, og de lager heller ikke bol.

Hvordan unngå Flaggermus?

- Alle fl aggermusarter er fredet og skal ikke bekjempes. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til felling. 
- All sikring av bygninger mot flaggermus skal kun skje i september måned (etter yngletiden og før vinterdvalen). 
- Sikre bygninger ved å tette sprekker og hull større enn 3 mm med plastnetting eller skum. 
- Enkeltdyr som har forvillet seg inn kan fanges og slippes ut i det fri. 
- Bruk hansker ved håndtering av flaggermus (i tilfelle bitt). Ved bitt skal såret vaskes godt og lege kontaktes. 
 

 

Kilde: FHI Avdeling for skadedyr

PRODUKTER MOT FLAGGERMUS