Flaggermus

Flaggermus kan bli et problem når de opptrer i boliger. De kan lage irriterende støy, spesielt under ynglingen. Møkk og urin kan medføre lukt og misfarging av gulv og vegger. Bitt ved håndtering av flaggermus har i utlandet forårsaket dødsfall pga. rabies, men dette er ikke registrert i Norge. Enkelte mennesker er redde for flaggermus og ønsker å fjerne dyrene selv om de ikke forårsaker skade. Saklig informasjon om dyrenes levevis hjelper som oftest. Flaggermus gnager ikke på ting, og de lager heller ikke bol.


I Norge har vi 13 arter. Flaggermus finnes over hele landet. De er hovedsakelig skumrings- og nattaktive, lever av insekter og føder kun
én unge (om sommeren).