Om Flått-Knocker

Vi i Flått-Knocker vet faktisk hva vi snakker om!

På nært hold har vi opplevd hvilke lidelser flåttbåren boreliasmitte har påført våre familiemedlemmer. Varig nedsatt førlighet i arm og fingre, total utmattelse og svimmelhet er effektene av flåttbitt som sykehusinnleggelsene og intensive antibiotikakurer dessverre ikke greide å kurere for våre kjære.

-Det var faktisk slik det hele begynte! Sykehusinnleggelsene, samt ønsket om å ta de gode naturopplevelsene tilbake var direkteårsakene til utviklingen av vår Flått-Knocker kolleksjon startet.

Den nordiske skogsflåtten representer noe langt mer enn et litt irriterende insektbitt. Vårt ønske om å ferdes fritt og uten begrensninger i norsk natur var utslagsgivende og harmonerte dårlig med etablerte sannheter og vage flåttvettsregler: «Unngå høyt gress og tett vegetasjon, rist tøyet etter endt tur og sjekk kroppen for flått etter endt tur» er utilstrekkelige og lite etterlevbare råd for frie og gode naturopplevelser!

«På tur med god samvittighet»

er følgelig blitt Flått-Knocker’s motto, og resultatet av utviklingsarbeidet finner du her!

Flått-Knocker® er et norskutviklet produkt, vår teknologi er velprøvd og vårt utviklingsarbeid er støttet av Innovasjon Norge.

Ja, flåttbeskyttelsen virker!

Du er godt beskyttet med våre Flått-Knocker produkter!

Universitetsstudier viser at du er godt beskyttet med vår Flått-Knocker®-teknologi. Faren for flåttbitt reduseres med godt over 90%. Vår kvalitetsplagg tåler røff behandling og bruk, og vår flåttbeskyttelse garanteres for minimum 70 tøffe omganger i vaskemaskinen!

Vi ønsker deg; God Tur!