Vernemasker

I noen situasjoner er det påkrevd med åndedrettsvern. I andre sammenhenger kan det lønne seg å passe bedre på pusten, også når loven ikke krever det. Hele livsfunksjonen vår er avhengig av at kroppen har nok ren luft. Yteevnen i en krevende arbeidssituasjon er proporsjonal med tilgangen på pusteluft. Når situasjonen ikke er optimal, er det viktig at du verner om åndedrettet ditt. Forskriftene sier du skal bruke åndedrettsvern under arbeid med kjemikalier og i gassholdig atmosfære, arbeid i støvfylt atmosfære, arbeid med lakkering og sprøytemaling arbeid i prosessindustri, arbeid i avløpsanlegg og kloakk, arbeid i tanker, sjakter og trange rom.