Ugress / Mose / Grønske

Ett ryddig og rent uteområde er forebyggende tiltak mot skadedyr. Skadedyr liker seg i områder hvor de har steder de kan gjemme seg bort. Vær derfor nøye med å holde uteområdet fri for ugress og uønsket busker og kratt.