Stor melbille

Stor melbille kan gjøre skade i melvarer, men opptrer sjelden som skadedyr hos oss på grunn av den sene formeringen og at den foretrekker fuktige, gamle melrester. Billen kan være mellomvert for parasitten Hymenolepis diminuta, og rå larver bør derfor ikke spises av mennesker.


Stor melbille hører til familien skyggebiller (Tenebrionidae). Både voksne og larver er nattaktive og forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter som møller og bakerier, helst i fuktige, gamle korn- og melrester. De kan også forekomme i morkent, tidligere vann- og soppskadd treverk i tak og vegger. De kan dessuten spise insekter, inkludert egne larver. Utendørs lever de i morkent treverk og fuglereder. Billen kan leve utendørs nord til Trøndelag. Utviklingen fra egg til voksen varierer mellom 280 og 630 døgn avhengig av temperatur. Melbillen trives best og har kortest utviklingstid ved 25-27 °C. De voksne kan fly, opptrer midt på sommeren og lever i 2-3 måneder. Larvene brukes ofte som dyrefôr og vurderes også som mat til mennesker.