Spyflue

Fluene kan være et problem for næringsmiddelbedrifter inkludert produksjon av tørrfisk, butikker med ferskvaredisker og storkjøkkener. Også i private hjem kan larver klekke i matvarer som har stått framme. Eksempler på matvarer der en kan finne larver er kjøtt varer som skinke, kjøtt pålegg og pinnekjøtt, ost og tørrfisk. Voksne fluer har et uhygienisk levevis og kan bære med seg sykdomsfremkallende organismer. Larver kan leve i sår på levende dyr og være et problem for husdyrhold av f.eks. sauer.


I slekten Calliphora har vi i Norge 7 arter hvorav fire mer eller mindre er knyttet til menneskelig aktivitet. Fluelarvene lever av åtsler i  naturen, men kan opptre på ulike proteinrike kilder som kjøtt og fisk.  Er det mange fluer innendørs har disse gjerne utviklet seg i søppel  eller på et dødt dyr i nærheten (f.eks. en død rotte). Utviklingstiden  fra egg til voksen er temperaturavhengig. Egg kan klekke i løpet av et  døgn, og hele utviklingen fra egg til voksen tar omtrent 1-2 måneder.  Voksne fluer eter proteinrikt fôr og nektar fra blomster. De fleste  Calliphora-arter er aktive fra mai og ut august, men enkelte arter i  slekten er aktive fra senvinteren eller til sent om høsten.