Sporing

Når rotta først har kommet seg inn i ett utett bygg, vil man gjerne finne ut av hvor den kommer inn. Vi har produkter til sporing av rotteaktiviteten. Dette brukes ofte av skadedyrbekjempere til kartlegging og aktivitet.