Sopp / Råte

Ekte hussopp er en av soppene som gir brunråte. Denne arten har stor evne til spredning og vekst, også under relativt tørre forhold, og bekjempelsen krever derfor spesielle tiltak.