x 
Handlekurv - Kr. 0,00

 • Din handlekurv er tom.

Søk etter produkter eller skadedyr

fbtop

teltop

vimeotop

Gå til kassen

 x 
Handlekurv - Kr. 0,00

 • Din handlekurv er tom.

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

I Norge forekommer det to sølvkrearter innendørs;
- Sølvkre (Lepisma saccharina)
- Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata)

Forskjeller

Sølvkre

Skjeggkre

Størrelse

7-12 mm lang

15-19 mm lang

Midtre haletråd

Kortere enn kroppslengden

Lengre enn kroppslengden

Farge

Grå/sølvglinsende

Sølv/mørkegrå

Behåring

Lite (vanskelig å se)

Fremtredenen behåring

Klatring

Kan ikke klatre glatte, loddrette flater

Kan klatre på loddrette flater 

Sølvkre har i lange tider vært et problem innendørs. I de fleste tilfellene handler det om en eller flere individer som lever i forbindelse med fuktighet eller høy luftfuktighet i bygninger. Ved vedvarende fuktproblemer oppstår det vekst av muggsopp som sølvkre spiser og det kan opptre et større antall individer. I senere tid har det vært et økende antall tilfeller med til dels store mengder større "sølvkre", selv i nye og tilsynelatende tørre bygninger. Det har vist seg at det da stort sett handler om en annen art, dvs. skjeggkre, som i Norge ble "oppdaget" i 2013. Ved en god forstørrelse ser men den karakteristiske behåringen på skjeggkre. Det er ikke bare foran på hodet, men også langs kroppen som det er behåring. Å bekjempe skjeggkre med et godt resultat kan være krevende og frustrerende, så ta kontakt med oss for råd og veiledning. For mer informasjon om skjeggkre anbefales www.skjeggkre.info 

Vurdering om du har sølvkre eller skjeggkre:

Sølvkre er ofte knyttet til fuktproblemer. Som regel i begrenset omfang med mindre det har vært et stort antall individer, hvilket da har indikert et tilsvarende større fuktproblem. Skjeggkre skiller seg markant ut fra sølvkre ved at de i vesentlig større grad opptrer i tørre områder, gjerne i stue, gang, vindfang, soverom og trapper. Skjeggkre ser også ut til å trives i mørke og fuktige omgivelser, men kan fint overleve i tørrere omgivelser og dermed er de også mer spredt rundt i bygningen - til sjenanse for beboerne. Selv om aktivitet av skjeggkre ikke medfører skade i vanlige bolighus innebærer forekomsten av disse insektene  innendørs en klar psykisk belastning for beboerne, av flere årsaker. Skjeggkre er større enn sølvkre, nesten dobbelt så store og med vesentlig lengre haletråder så virker dem enda større. De kan i motsetning til sølvkre klatre, og kan observeres i hele boligen, feks på kjøkkenbenken, i sengen, med mer. 

Sølvkre kan man ofte lett håndtere fordi det er ofte få individer, og de er direkte knyttet til en lokale fuktproblemer. Det er vesentlig verre å håntere skjeggkre fordi de har et mer diffust skadebilde. En grunnleggende forståelse for bygningsfysikk og god kunnskap om bygningsbiologi er derfor avgjørende for å kunne løse problemene, ikke minst hindre spredning til tilstøtende enheter der dette er aktuelt.


Bilde vider sølvkre
Foto: Hallvar Elven, NINA

Sølvkre finner man ofte i forbindelse på bad og vaskerom, kritiske rom i forhold til fukt og høy luftfuktighet. Samt tilstøtende rom. De kan også forekomme i fuktige kjellere. Skjeggkre opptrer der man ikke ser noen tegn til fuktproblem. Sølvkre er funnet over hele Norge og den arten har vært her i lang tid. Utbredelsen av skjeggkre er ennå uavklart, men rapporteres fra Alta til Kristiansand og i sterk økende grad. Første registrert funn av skjeggkre i Sverige skjedde i 1994 og nå er den også kommet for fult til Norge.

Nyttig informasjon om skjeggkre og sølvkre:

Video av skjeggkre:

Tegn på forekomst av skjeggkre

 • Skjeggkre er nattaktive og oppdages ofte på morgenen når man skur på lyset.
 • "Sølvkre" som klatrer eller kommer ned fra taket er et tegn på at det er skjeggkre.
 • Skjeggkre har haletråder som er like lange eller lengre enn selve kroppen. Men ofte er haletrådene "skadet". 
 • Synlige insekter. Limfeller kan benyttes for å avklare om det er skjeggkre.

Forebygging mot skjeggkre

 • Støvsuge ofte og sørge for generelt god rengjøring. Fordi den har en lang utviklingstid fra egg til voksent individ (opptil 3 år), kan jevnlig og grundig støvsuging redusere problemet betraktelig og reduserer gode næringskilder. 
 • De trives best i fuktige miljøer, men klarer seg bra også i tørrere miljøer. Uttørking og utbedring av fuktskader bør vurderes, men en slik strategi vil være mindre egnet enn mot sølvkre.
 • Gjennomfør tettetiltak om det er tilstøtende enheter for å hindre spredning. I tillegg bør sprekker og typiske gjemmesteder inne tettes.
 • Det er registrert skjeggkre på hotell - også i Norge. Så ta forhåndsregler under opphold og ved ankomst hjemme. 
 • Det er registrert skjeggkre på lager hos større møbelkjeder, så ta forhåndsregler når møbler og inventar pakkes ut fra esker. 
 • Det er en stor misstanke at leverandører av byggevarematerialer og elementer til hus kan være "kilden" til problemet. Årsaken er at det er overveiende overvekt av problemer i bygninger som er 5 år eller yngre, eller det i eldre bygninger er utført oppussing de siste 5 årene. 

Behandling av skjeggkre

 • De er vanskelige å bekjempe med et vellykket resultat, bør forberede på at man må holde aktiviteten nede på et akseptabelt nivå. 
 • Bruk av limfeller for å kartlegging og behandling. Vi anbefaler den spesialkonstuerte skjeggkre lim-fellen 50cm.
 • For å øke fangsten av skjeggkre anbefalles bruk av lokkemiddel. 
 • Gjentatt og grundig støvsuging kan være med å holde aktiviteten ned sammen med andre metoder og produkter. 
 • Kjemisk behandling kan vurderes. Rådfør deg eventuelt med fagpersoner.
 • Etterbehandling er viktig for å kontrollere om tiltak har gitt ønsket resultat.

Tegn på forekomst av sølvkre

 • Synlige insekter. De er relativt raske og piler av sted. De er sjelden alene, så ser du én er det ofte flere.
 • De kommer ofte frem på natten og kan gjemme seg i sprekker, dårlige fuger og løse gulvbelegg, oftest på bad og vaskerom. 

Forebygging av sølvkre

 • Støvsuge ofte, sørge for generelt god rengjøring og hold det ryddig.
 • Rens slukene.
 • Gjør forholdene ugunstige for dem ved å fjerne kilder til fuktighet og senk fuktigheten på rommet.
 • Sørg for god ventilasjon, sett opp varmen i gulvet om det er varmekabler. 
 • Tett igjen sprekker og mulige gjemmesteder. Dette er også viktig for å forhindre at de legger egg i eventuelle sprekker.
 • Har du et dusjhjørne med dusj rett på fliser, bør montering av dusjkabinet vurderes. 

Behandling av sølvkre

Profesjonelle produkter til kartlegging, identifisering og fangst av skjeggkre

Profesjonelle produkter til kartlegging, identifisering og fangst av sølvkre

Faglitteratur

 

 

Kilde: Nokas Skadedyrkontroll

Emneord: skjeggkre,, insekt på bad, følehorn

Nå er gnagersesongen i gang!

Aktuelle nyheter om skadedyr

Har jeg Sølvkre eller Skjeggkre?

Her finner du den beste informasjonen om Sølvkre og Skjeggkre!

solvkre eller skjeggkre

Les mer …

profesjonell hjelp
Å velge det billigste alternativet er ikke nødvendigvis det beste når det kommer til skadedyrkontroll og bekjempelse.

Skadedyrselskaper varierer som i mange andre bransjer i pris, kvalitet, service og oppfølging.

Vi vet hvilket skadedyrselskap som er dyktigst i ditt område!

Slik sikrer du huset ditt selv!

Oversik2t
Hvordan kan du enklest mulig sikre huset ditt mot skadedyr og hva gjør du hvis du har fått skadedyr i eller rundt huset. Kunnskap er halve jobben! Husk at hos oss jobber det offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har over 100 års erfaring i bransjen.