Sagtannet melbille

Billen gjør i hovedsak skade gjennom å forurense matvarene den oppholder seg i med ekskrementer, døde individer og larverester. Billen kan også ødelegge såkorn og maltkorn fordi den spiser kimen så kornet mister spireevnen.


Sagtannet melbille hører med til familien skogflatbiller (Silvanidae).  Billen er av tropisk opprinnelse og finnes bare innendørs i Norge.  Dette er en aktiv krabat som kan klatre opp loddrette glassflater,  spre seg raskt til nye esker og rom og gjemme seg bort i kriker og kroker. Sagtannet melbille kan leve i alle slags tørre matvarer både fra  planter og dyr. Mest vanlig er den i korn og melvarer. Den forekommer i tørre matvarer i lager, butikker, bakerier, fabrikker og bolighus.  Formeringen er sterkt avhengig av temperatur og fuktighet. Ved 25°C tar utviklingen fra egg til voksen vel fire uker, raskere ved høyere  temperatur. Formeringen stanser opp ved temperaturer under 18°C. Voksne biller kan leve i opptil tre år. Det kan raskt bli mange biller.