Vepseskum 500 ml - Kvitt

Varenr: 30009427

En håndholdt spray med en kraftig stråle til trygg behandling og utryddelse av vepsebol. Boksen kan produsere en skumstråle på 3 til 6 meter. 

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Skummet er ugjennomtrengelig for veps
- Fordeler det aktive stoffet jevnt
- Utrydder hele vepsebolet rakst og effektivt

Vepseskum:

Spesialskum til bekjempelse av vepsebol. Vepseskummet sprayes med forlengerrøret inn i bolet til det er fylt eller hele bolet dekkes med skum fra utsiden. Det aktive stoffet fordeles i hele bolet og alle vepsene dør innen kort tid. Veps som senere kommer til bolet å kommer i kontakt med middelet vil også dø. 

 

 

Faresetninger:
H222 Ekstremt brannfarlig
H229 Beholder under trykk
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Fungerer dette produktet bra? 
Det spørs hva målet er og hvordan produktet brukes. Vi bruker det mye profesjonelt når vi borer hull i vegger for å komme til vepsekolonier som er skjult i konstruksjonen. Da sprøyter vi inn vepseskum for å hindre at en masse veps kommer ut av hullet.
 

Hvor lenge holder skummet seg? 
Kun noen få timer før skummet "faller sammen" og legger seg som en hinne over sprøytet området.
 

Kan produktet brukes til bekjempelse av maur?
Ja, alle insektmidler er ofte universale og dette produktet kan brukes ved maurbekjempelse. Men det finnes bedre produkter til bekjempelse av maur.

Alternativer

Tilbehør