Sølvkre limfeller 5 stk + Spray mot sølvkre - Trinol Permetrin

Varenr: 30008720

Sølvkre limfeller pakke med 5 stk feller i pakken. Et unikt og patentert næringsmiddelbasert lokkemiddel som fanger sølvkre. Så inneholder pakken en stk permetrin spray fra kjente Trinol serien. Sprayen har med et forlengelses rør som er perfekt for sølvkre spraying, da man kommer godt til i sprekker etc. 

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Sølvkre pakke
- 5 stk limfeller med åte
- Super permetrin
- Kartlegging og bekjempelse


Les bruksanvisningen på esken nøye. Det er viktig å plassere ut fellen og la den stå. Det vil ikke bli fangst før etter ca. 5 dager. Flyttes fellen, må insektene vende seg til fellen igjen og det går nye 5 dager før fangst. Vi anbefaler også CT1 fugemasse til å tette alle sprekker på de rom med aktivitet av sølvkre. For å utrydde sølvkre må fuktkilder identifiseres og utbedres. 

Er du usikker på om du har sølvkre eller skjeggkre? Se mer om forskjellene på: www.skjeggkre.info  

 

Faresetninger:
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 Meget giftig, for langtidsvirkning, for liv i vann

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan man benytte RTU Skjeggkre spray mot sølvkre? 
Ja, den kan også benyttes på sølvkre, men husk at sølvkre trenger fuktige omgivelser for å trives, så for å utrydde sølvkre må detet utbedres. 

Alternativer

Tilbehør