Sølvkre limfeller 10 stk + spray mot sølvkre - Trinol permetrin

Varenr: 30008719

Sølvkre limfeller pakke med 10 stk feller i pakken. Et unikt og patentert næringsmiddelbasert lokkemiddel som fanger sølvkre. Så inneholder pakken en stk permetrin spray fra kjente Trinol serien. Sprayen har med et forlengelses rør som er perfekt for sølvkre spraying, da man kommer godt til i sprekker etc

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Sølvkre pakke
- 10 stk limfeller med meget effektiv sølvkre åte
- Super permetrin
- Kartlegging og bekjempelse


Les bruksanvisningen på esken nøye. Det er viktig å plassere ut fellen og la den stå. Det vil ikke bli fangst før etter ca. 5 dager. Flyttes fellen, må insektene vende seg til fellen igjen og det går nye 5 dager før fangst. Vi anbefaler også CT1 fugemasse til å tette alle sprekker på de rom med aktivitet av sølvkre.
 
Sølvkre 
Sølvkre tilhører en av de mest primitive insektgruppene og er lette å kjenne igjen på sølvfargen, de lange antennene og de tre lange børstene bak. Insektet har eksistert i rundt 400 millioner år i stort sett uendret tilstand og var trolig et av de første dyrene som forlot livet i havet og gikk på land. De ble til på et tidspunkt da insektene ennå ikke hadde utviklet vinger. Det har sølvkreet ennå ikke gjort, og er derfor i dag vingeløst. 

Sølvkre gjør liten skade og regnes som harmløse gjester i våre boliger. De kan virke sjenerende når de opptrer på bad, kjøkken og i vaskerom. Mange ønsker av den grunn å fjerne dem. Sølvkre spiser muggsopp og kan derfor være en indikasjon på at det er fuktproblemer eller fukstskader i rommet der det observers. Sølvkre trives best på varme steder med høy luftfuktighet, og optimale forhold ligger omkring 25-30 grader og 75-90% luftfuktighet.

Sølvkre må ikke forveksles med Skjeggkre. Disse fellene vil ikke ha effekt på Skjeggkre. Skjeggkre lever i tørre omgivelser og finnes stort sett i hele huset. Les mer om forskjellen på sølvkre og skjeggkre på; www.skjeggkre.info 

Faresetninger:
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat
.

Går skjeggkre inn i sølvkrefeller? 
Ja, de mindre nymfene kan gå inn i en sølvkrefelle, men ikke de største da gangsystemet er for lite for dem. 

Hvordan fjerne sølvkre for godt? 
Alle fuktkilder må identifiseres og utbedres. 

Alternativer

Tilbehør