Kakerlakk Åte Maxforce White 4 Stk 30 G - Krever Godkjenning

Varenr: 30008374

OBS! PRODUKTET KAN KUN SELGES TIL SERTIFISERTE SKADEDYRTEKNIKERE.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

OBS! Denne åten kan kun selges til sertifierte skadedyrbekjempere. Sertifikat vil bl etterspurt ved bestilling. 

Utlagt åte skal kontrolleres regelmessig. Behandlingen gjentas etter behov og til aktiviteten av kakerlakker opphøerer. Etter inntak av dødelig dose vil det ta noen timer før kakerlakkene dør.

Pakkestørrelse: 
4 x 30 gram 

Aktivt stoff: 
2,15% Imidacloprid

Faresetninger:
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008374.pdf
30008374.pdf 176 KB

Alternativer

Tilbehør