Fendona 6 SC 500 ml - Krever Godkjenning

Varenr: 30008726

Profesjonelt produkt som kan benyttes på alle krypende insekter. Aktivt stoff Alpacypermethrin. 

“knockdown-effekt”og langtidseffekt mot maur, lopper, fluer, veps ,mygg, kakerlakker, sølvkre, skjeggkre, møll og biller.

Faresetninger:
H400 Meget giftig for liv i vann
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008726.pdf
30008726.pdf 425 KB