Permetrin POWER Insektspray - 500 ml

Varenr: 30008437

Power Permetrin Insektspray 500 ml - Klassisk bestselger! Insektspray til krypende og flyvende insekter. Følger med et forlengelse rør som gjør det mye lettere og sprøyte inn vanskelige områder.

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

- Bestselger
- Til krypende og flygende insekter
- Forlengelsesrør
- Effektiv


Power Permetrin Insektspray 500 ml - Power Insektspray er et "knock down" produkt (insekter dør meget raskt) med virketid innvendig på ca. 6-8 uker. Før bruk er det meget viktig å vaske innvendige områder som skal overflatebehandles da insekticider binder seg i støv. Etter behandling skal berørte området kun støvsuges. Brukes ofte mot krypende og flyvende insekter, men kan også brukes direkte mot maurkolonier når slike blir avdekket, feks i en konstruksjon.

Ved bruk av produktet mot skjeggkre, sprøyt inn under lister, i sprekker, under dørterskler, etc.

Aktive stoffer:
Permetrin 9,5 g/kg
Tetrametrin 3,8 g/kg

Innhold:
500ml

Faresetninger:

H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat

Kan dette produktet brukes til bekjempelse av et vepsebol? 
Ja, det fungerer, men vi har egne produkter som er bedre til bekjempelse av veps. Men om du ønsker å bruke Power Permetrin Insektspray så sprøyt først rundt bolet og til slutt opp under bolet og midlene vil trekke inn og vepsen raskt dø ut.  

Funger produktet på alle insekter? 
Ja, Power Permetrin Insektspray inneholder aktive stoffer som fungerer raskt på de fleste flygende og krypende insekter. Unntak er veggedyr (mye resistens mot permetrin) og treskadeinsekter (der det benyttes egne produkter som trenger inn i treverket).

Fungerer Power Permetrin på skjeggkre? 
Ja, permetrin fungerer på skjeggkre. 

/Files/Files/Sikkerhetsdatablader/30008437.pdf
30008437.pdf 414 KB

Alternativer

Tilbehør