TEMUS pasta åtestasjon - 6 stk

Varenr: 30008747

Rask levering

Sikker betaling

Norsk butikk

Pakkeløsning med 6 stk ferdig fylt åtestasjon med Temus gift-pasta. Giften fungerer utmerket mot mus. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. 

Tilbudet varer så langt lageret rekker.

- Musegiften avliver opptil 30 mus
- Åtestasjonen er lukket - hygienisk og sikker
- Tåler fukt og alle temperaturer


Temus giften fungerer utmerket mot mus, men på grunn av nasjonale regler så er det ikke lov til å selge denne type musegift til forbruker i løsvekt. Derfor selger vi den ferdig plassert i åtestasjon.Temus musegift er kun lovlig å bruke til bekjempelse av mus innendørs.

Ferdig fylte åtestasjon med Temus gift-pasta. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åten i stasjonen er ny og svært effektivt.

Generelt har gnagere en atferd som ofte bringer dem i kontakt med skitne områder, søppelrester, samt fødevarer for mennesker og dyr. Dette gjør at de har potensial for å spre smitte. På verdensbasis er ulike gnagere reservoarer for en hel rekke smittsomme virus-, bakterie- og parasittsykdommer, og de kan utgjøre en reell helsefare for mennesker. Det kan derfor være fornuftig å desinfisere berørte områder. SkadedyrButikken (TRYKK HER FOR PRODUKTER) har et godt utvalg av desinfisering produkter for mennesker, overflatebehandling og luft.

Gjennomsiktig boks, enkelt å se om musene har spist åten.

Innhold: 
50g. pr. boks

Aktive stoffer: 
Difethialone - 0,0025 vekt%

Varselord: 
Advarsel


Faresetning: 
H373 Kan forårsake organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger: 
P405 Oppbevares innelåst.
P314 Søk legehjelp ved ubehag
P501 nnhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kan man benytte denne giften til rotter? 
Giften i stasjonen fungerer på rotter, men det er kun lov å benytte produktet mot mus og kun innvendig. 

Alternativer

Tilbehør